Nieuws

Verkiezingsprogramma 2018-2022

GroenLinks staat voor eerlijk delen, voor verbinding, samenwerken en vertrouwen. GroenLinks wil een schone aarde, zodat onze kinderen gezond kunnen opgroeien. Wij streven naar betaalbare zorg en ondersteuning met persoonlijke aandacht voor iedereen. Met een schone lucht en duurzame oplossingen! Wonen en zorg voor arm en rijk, hoog en laag opgeleid, jong en oud, gezond en ziek. Hier willen wij ons samen met alle inwoners van Bloemendaal voor inzetten. Samen Groen! Kortom het verkiezingsprogramma van Groen Links Bloemendaal ten behoeve van de raadsverkiezingen in maart 2018 staat nu online. Zie de pagina standpunten op deze website.

Tumult in raadszaal Bloemendaal

Op donderdag 21 december was er enig tumult in de raadvergadering. Raadslid Andre Burger uitte kritiek op het raadslid Marylies Roos betreffende haar uitspraken op social media over het klaarblijkelijk niet-functioneren van de raadsgriffier. Burger was het niet eens met de uitspraken en vond bovendien dat dergelijke interne kritiek op ambtenaren niet thuishoren op social media. GroenLinks Bloemendaal schaart zich net zpals de andere partijen (behoudens Hart voor Bloemendaal) achter Andre Burger. In dit artikel een weergave uit het Haarlems Dagblad over de gebeurtenissen in de raadszaal. In de link de opname van het incident 

Lees verder

Rapportage vuurwerkpeiling is beschikbaar

Alle inwoners van 18 jaar of ouder in de gemeente Bloemendaal ontvingen op initiatief van GroenLinks en D66 begin oktober een brief of ze hun mening wilden geven over het afsteken van vuurwerk tijdens Oud & Nieuw. Ruim 3.600 mensen reageerden op deze vraag.De resultaten van het onderzoek kunt u lezen in 'Rapportage peiling vuurwerk'. Deze rapportage is ook te vinden op de website van de gemeente.
Gezien de grote respons vinden het college en de raad het belangrijk om zorgvuldig met de conclusies en aanbevelingen om te gaan. Het college komt in 2018 met een voorstel aan de raad.

 

Algemene beschouwingen in Bloemendaal

Gisterenavond, 8 november, is de begroting voor het komende jaar besproken in de gemeenteraad van Bloemendaal. Traditiegetrouw blikken de fractievoorzitters terug en vooruit, de zogenaamde algemene beschouwingen. Natuurlijk was ook onze fractievoorzitter Martine Wierda van de partij met een vlammende speech.

Lees verder

Vuurwerkpeiling onder inwoners in de gemeente Bloemendaal

Deze week valt bij de inwoners van Bloemendaal een envelop in de bus voor deelname aan een enquête over vuurwerk. Na verschillende discussies in de gemeenteraad over wel of geen particulier vuurwerkverbod, is op initiatief van GroenLinks en D66, met steun van het merendeel van de gemeenteraad, een werkgroep opgericht voor het uitwerken van een meningspeiling.

"De jaarwisseling is een leuk feest. Wij vinden het op zo grote schaal particulier afsteken van vuurwerk echter niet meer van deze tijd", aldus Conny van Stralen (D66) en Martine Wierda (GroenLinks), "het levert schade op aan milieu, kinderen en volwassenen raken gewond, en menig mens en dier beleeft angstige momenten. Maar alvorens we de discussie verder voeren in de gemeenteraad willen we graag de mening peilen van onze inwoners. Afhankelijk van de uitkomst kunnen we ons beleid hier dan eventueel op aanpassen."

Denk mee over de toekomst van de gemeente Bloemendaal

Op woensdag 13 september a.s. organiseert GroenLinks Bloemendaal een DENK MEE avond over de toekomst van de gemeente Bloemendaal. De avond is een opmaat voor de raadsverkiezingen in maart 2018. Deze bijeenkomst vindt plaats in The Living Museum in Bennebroek en start om 20.00 uur, inloop met koffie vanaf 19.30 uur.

Wat zijn de ideeën en plannen van de inwoners van de gemeente Bloemendaal om hun gemeente nog beter en mooier te maken? Wat zijn de hete hangijzers? Is er genoeg groen in Bloemendaal? Hoe denken de inwoners over bijvoorbeeld het wonen, verkeer en veiligheid? Wat valt er te verbeteren? Credo van de avond is dat geen één plan of idee gek is of onuitvoerbaar. GroenLinks Bloemendaal wil geïnspireerd worden ten behoeve voor hun verkiezingsprogramma in 2018.

‘’Iedereen is welkom op deze avond, leden, niet-leden, kiezers van GroenLinks en niet-kiezers op GroenLinks’’, aldus GroenLinks voorzitter Maria Wiebosch-Steeman.

De avond start met een rondleiding in The Living Museum door één van de kunstenaars In dit museum en atelier wordt kunst gemaakt door mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het maken van kunst bevordert het herstel en werkt positief op de identiteit van de kunstenaar.

The Living Museum is aan de Rijksstraatweg 113 op terrein van de Geestgronden, entree is gratis en voor koffie en thee wordt gezorgd. Beoogd einde van de bijeenkomst is om ca 21.30 – 22.00 uur.