Nieuws

Algemene beschouwingen in Bloemendaal

Gisterenavond, 8 november, is de begroting voor het komende jaar besproken in de gemeenteraad van Bloemendaal. Traditiegetrouw blikken de fractievoorzitters terug en vooruit, de zogenaamde algemene beschouwingen. Natuurlijk was ook onze fractievoorzitter Martine Wierda van de partij met een vlammende speech.

Lees verder

Vuurwerkpeiling onder inwoners in de gemeente Bloemendaal

Deze week valt bij de inwoners van Bloemendaal een envelop in de bus voor deelname aan een enquête over vuurwerk. Na verschillende discussies in de gemeenteraad over wel of geen particulier vuurwerkverbod, is op initiatief van GroenLinks en D66, met steun van het merendeel van de gemeenteraad, een werkgroep opgericht voor het uitwerken van een meningspeiling.

"De jaarwisseling is een leuk feest. Wij vinden het op zo grote schaal particulier afsteken van vuurwerk echter niet meer van deze tijd", aldus Conny van Stralen (D66) en Martine Wierda (GroenLinks), "het levert schade op aan milieu, kinderen en volwassenen raken gewond, en menig mens en dier beleeft angstige momenten. Maar alvorens we de discussie verder voeren in de gemeenteraad willen we graag de mening peilen van onze inwoners. Afhankelijk van de uitkomst kunnen we ons beleid hier dan eventueel op aanpassen."

Denk mee over de toekomst van de gemeente Bloemendaal

Op woensdag 13 september a.s. organiseert GroenLinks Bloemendaal een DENK MEE avond over de toekomst van de gemeente Bloemendaal. De avond is een opmaat voor de raadsverkiezingen in maart 2018. Deze bijeenkomst vindt plaats in The Living Museum in Bennebroek en start om 20.00 uur, inloop met koffie vanaf 19.30 uur.

Wat zijn de ideeën en plannen van de inwoners van de gemeente Bloemendaal om hun gemeente nog beter en mooier te maken? Wat zijn de hete hangijzers? Is er genoeg groen in Bloemendaal? Hoe denken de inwoners over bijvoorbeeld het wonen, verkeer en veiligheid? Wat valt er te verbeteren? Credo van de avond is dat geen één plan of idee gek is of onuitvoerbaar. GroenLinks Bloemendaal wil geïnspireerd worden ten behoeve voor hun verkiezingsprogramma in 2018.

‘’Iedereen is welkom op deze avond, leden, niet-leden, kiezers van GroenLinks en niet-kiezers op GroenLinks’’, aldus GroenLinks voorzitter Maria Wiebosch-Steeman.

De avond start met een rondleiding in The Living Museum door één van de kunstenaars In dit museum en atelier wordt kunst gemaakt door mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het maken van kunst bevordert het herstel en werkt positief op de identiteit van de kunstenaar.

The Living Museum is aan de Rijksstraatweg 113 op terrein van de Geestgronden, entree is gratis en voor koffie en thee wordt gezorgd. Beoogd einde van de bijeenkomst is om ca 21.30 – 22.00 uur.

Wij staan op de Jaarmarkt in Bloemendaal

Ook wij staan op de Jaarmarkt in Bloemendaal op zaterdag 2 september. Kom langs en ga het gesprek aan met raadsleden, de wethouder, GroenLinks-leden, niet leden, GroenLinks stemmers en niet GroenLinks stemmers wanneer je geinteresseerd bent in het reilen en zeilen van onze prachtige gemeente. En kom vooral ook langs wanneer je tips hebt om onze gemeente nog mooier en leuker te maken,

Voorstel GroenLinks over statushouders en huisvesting aangenomen in de raad

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 6 juli is het amendement van fractievoorzitter Martine Meuleman van GroenLinks en de PvdA over statushouders en huisvesting aangenomen met 8 van de 15 stemmen. Met dit amendement heeft volgens GroenLinks voorkomen dat het aantal met spoed toe te wijzen woningen voor statushouders zou worden gelimiteerd op 10 woningen per jaar. Het oorspronkelijke voorstel zou volgens ons een goede integratie in de weg staan en bovendien bevordert dit niet de ontwikkeling van betaalbare huurwoningen. GroenLinks onderschrijft het manifest het Platform Opnieuw Thuis waarin de gemeenten worden opgeroepen om in hun woonvisie blijvende tijdelijke huisvesting te regelen voor alle mensen die met spoed een sociale huurwoning nodig hebben, om zo verdringing op de woningmarkt te voorkomen.

Hierbij de volledige tekst van het amendement van fractievoorzitter Martine Meuleman, zie ook https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Raad/2017/06-juli/19:00

Lees verder

GroenLinks Bloemendaal feliciteert Elbert Roest

GroenLinks Bloemendaal feliciteert Elbert Roest met zijn voordracht als nieuwe burgemeester van de gemeente Bloemendaal, Elbert Roest (62) beschikt over veel bestuurservaring en volgens de bestuurscommissie hecht hij veel belang aan 'kardinale deugden'. Roest wordt op 6 september aanstaande geinstalleerd.