Nieuws

Wij staan op de Jaarmarkt in Bloemendaal

Ook wij staan op de Jaarmarkt in Bloemendaal op zaterdag 2 september. Kom langs en ga het gesprek aan met raadsleden, de wethouder, GroenLinks-leden, niet leden, GroenLinks stemmers en niet GroenLinks stemmers wanneer je geinteresseerd bent in het reilen en zeilen van onze prachtige gemeente. En kom vooral ook langs wanneer je tips hebt om onze gemeente nog mooier en leuker te maken,

Voorstel GroenLinks over statushouders en huisvesting aangenomen in de raad

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 6 juli is het amendement van fractievoorzitter Martine Meuleman van GroenLinks en de PvdA over statushouders en huisvesting aangenomen met 8 van de 15 stemmen. Met dit amendement heeft volgens GroenLinks voorkomen dat het aantal met spoed toe te wijzen woningen voor statushouders zou worden gelimiteerd op 10 woningen per jaar. Het oorspronkelijke voorstel zou volgens ons een goede integratie in de weg staan en bovendien bevordert dit niet de ontwikkeling van betaalbare huurwoningen. GroenLinks onderschrijft het manifest het Platform Opnieuw Thuis waarin de gemeenten worden opgeroepen om in hun woonvisie blijvende tijdelijke huisvesting te regelen voor alle mensen die met spoed een sociale huurwoning nodig hebben, om zo verdringing op de woningmarkt te voorkomen.

Hierbij de volledige tekst van het amendement van fractievoorzitter Martine Meuleman, zie ook https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Raad/2017/06-juli/19:00

Lees verder

GroenLinks Bloemendaal feliciteert Elbert Roest

GroenLinks Bloemendaal feliciteert Elbert Roest met zijn voordracht als nieuwe burgemeester van de gemeente Bloemendaal, Elbert Roest (62) beschikt over veel bestuurservaring en volgens de bestuurscommissie hecht hij veel belang aan 'kardinale deugden'. Roest wordt op 6 september aanstaande geinstalleerd.

GroenLinks zoekt kandidaten voor de gemeenteraadslijst

In maart 2018 kiezen we de nieuwe gemeenteraden. GroenLinks staat er landelijk gezien goed voor en daarom willen we zoveel mogelijk mensen op onze kandidatenlijsten hebben. We zoeken gedreven en maatschappelijk betrokken kandidaten die als raadslid het beleid in Bloemendaal schoner, groener, duurzamer en socialer willen maken. Het is een geweldige kans om je politiek te profileren en om een bijdrage te leveren aan het besturen van jouw gemeente. En ook om je eigen netwerk uit te breiden en ervaring op te doen. Om te weten waaraan een raadslid in de ogen van GroenLinks dient te voldoen, verwijzen we naar de profielschets voor verkiesbare kandidaten (zie verder in dit bericht).

Lees verder

GroenLinks stelt vragen over het Laantje van Alverna

Tijdens de laatste raadsvergadering van de gemeente Bloemendaal heeft GroenLinks vragen gesteld over de openstelling van het Laantje van Alverna. Nu Pro Rail definitief treinwegovergang heeft afgesloten is er volgens GroenLinks geen reden meer om het laantje vanaf de nieuwe parallelweg en de Boekenroodeweg met hekwerken af te sluiten. GroenLinks vindt het Laantje van Alverna een waardevolle doorgangsroute voor wandelaars en recreanten.

Standpunt GroenLinks kavelpaspoort Elswouthoek

Op donderdag 23 maart stond in de Commissie Grondgebied het zogenaamde kavelpaspoort betreffende Elswouthoek op de agenda. Fractievoorzitter Martine Meuleman verwoordde het standpunt van GroenLinks Bloemendaal als volgt.

Lees verder