Je kan altijd met ons contact opnemen als je iets wil weten over zaken die in in de gemeente Bloemendaal spelen.

Je bent ook welkom bij onze fractievergaderingen in het gemeentehuis of vanwege Corona digitaal. Van-te-voren aanmelden is nu nodig. Doe dat svp bij richard.kruijswijk@hetnet.nl.

De vergaderingen zijn altijd de maandagavond (20:00-22:15) voorafgaande aan raad(scommissie)-vergaderingen. De vergaderkalender van de raad en de raadscommissies kun je vinden op: https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/