GroenLinks Bloemendaal maakt deel uit van de afdeling GroenLinks Zuidwest Kennemerland. Naast Bloemendaal horen ook de gemeenten Heemstede en Zandvoort tot onze afdeling. In Bloemendaal heeft GroenLinks 3 zetels in de Gemeenteraad.

Afdelingsbestuur

Het afdelingsbestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken binnen GroenLinks Zuidwest-Kennemerland, voor een goede organisatie van de afdeling en het contact met de leden. Ook is het bestuur eindverantwoordelijk voor de tot standkoming van het verkiezingsprogramma, de kandidatenlijsten (indiening) en de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen. En natuurlijk voor het lokaal campagne voeren.

De bestuursleden worden gekozen door de ledenvergadering. Secretaris van het afdelingsbestuur is Louis Passos. Het bestuur kun je bereiken per mail: zwkennemerland@groenlinks.nl

 

Fractie

Contactpersoon voor de Bloemendaalse GL fractie is Richard Kruijswijk mail: richard.kruijswijk@hetnet.nl