Nieuws

GroenLinks zoekt kandidaten

In maart 2018 kiezen we de nieuwe gemeenteraden. GroenLinks staat er landelijk gezien goed voor en daarom willen we zoveel mogelijk mensen op onze kandidatenlijsten hebben. We zoeken gedreven en maatschappelijk betrokken kandidaten die als raadslid het beleid in Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort schoner, groener, duurzamer en socialer willen maken. Het is een geweldige kans om je politiek te profileren en om een bijdrage te leveren aan het besturen van jouw gemeente. En ook om je eigen netwerk uit te breiden en ervaring op te doen. Om te weten waaraan een raadslid in de ogen van GroenLinks dient te voldoen, verwijzen we naar de profielschets voor verkiesbare kandidaten.

Lees verder

GroenLinks stelt vragen over het Laantje van Alverna

Tijdens de laatste raadsvergadering van de gemeente Bloemendaal heeft GroenLinks vragen gesteld over de openstelling van het Laantje van Alverna. Nu Pro Rail definitief treinwegovergang heeft afgesloten is er volgens GroenLinks geen reden meer om het laantje vanaf de nieuwe parallelweg en de Boekenroodeweg met hekwerken af te sluiten. GroenLinks vindt het Laantje van Alverna een waardevolle doorgangsroute voor wandelaars en recreanten.

Standpunt GroenLinks kavelpaspoort Elswouthoek

Op donderdag 23 maart stond in de Commissie Grondgebied het zogenaamde kavelpaspoort betreffende Elswouthoek op de agenda. Fractievoorzitter Martine Meuleman verwoordde het standpunt van GroenLinks Bloemendaal als volgt.

Lees verder

Met GroenLinks op pad

Vorige week wandelden wij met de fractie van GroenLinks Bloemendaal, onze wethouder Richard Kruijswijk en een groot aantal leden, aspirant-leden en geïnteresseerden door het gebied van Oud Woestduin en Vinkenduin. Voormalig boswachter Peter de Jong wees ons op opmerkelijke zaken. Nooit geweten bijvoorbeeld dat er nog een restje van een Duitse V1 basis op Oud Woestduin ligt. Tijdens de ontspannen wandeling kreeg de fractie dankzij de medewandelaars zeer veel inspiratie en ideeën voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Werk aan de winkel dus. De komende tijd zijn wij van plan om meer van dit soort bijeenkomsten te organiseren, hou https://bloemendaal.groenlinks.nl/ en onze Facebookpagina in de gaten.

GroenLinks maakt zich sterk voor sociale woningbouw op Park Vogelenzang

In het grensgebied van Bennebroek, Hillegom en Vogelenzang komt op het terrein van de GGZ het Park Vogelenzang. Bloemendaal is akkoord gegaan met de vraag van o.a. GroenLinks om 1/3 op dit terrein te besteden aan sociale woningbouw. In totaal komen er 200 tot 300 woningen op het terrein. De eerste tekeningen zien er veelbelovend uit. En in de dorpskernen wordt al druk gefantaseerd welke functie de prachtige watertoren gaat krijgen en het mooie kerkje (een dependance van de Jopenbrouwerij?).

Het strand is van iedereen

Kust bij Kijkduin

GroenLinks Bloemendaal heeft zich tijdens de discussie over de Strandnota kritisch uitgesproken over de strandtent-seizoen uitbreiding in Bloemendaal aan Zee van 8 naar 9 maanden. De partij vreest dat deze uitbreiding zal leiden tot een verdere afname van de rust op het strand. De ondernemers van de strandtenten willen vooral vanwege de al verruimde openingstijden van de Zandvoortse strandtenten deze uitbreiding.  

Een kop koffie voor de gewone strandganger is het probleem niet volgens GroenLinks, het gaat om de door de strandtenten georganiseerde feesten en evenementen waar veel publiek op af komt. GroenLinks vreest dat seizoenverlenging op den duur zal leiden tot meer van dit soort feesten met files, geluid- en lichtoverlast, vervuiling van het strand, overtredingen door overmatig alcohol- en drugsgebruik en ergernis bij de gewone recreant tot gevolg.

GroenLinks is niet uit op een verbod van feesten maar vindt wel dat de top is bereikt en dat het eigenlijk ook wel wat minder kan. Het strand is van iedereen, het moet daarom ook een aantal maanden per jaar mogelijk zijn om zonder feesten, geluid en andere overlast te genieten van strand, zee en duinen, aldus GroenLinks.  

Het College van B&W zal in de Strandnota vastleggen dat uitbreiding twee weken eerder (van 1 naar 15 feb) en twee weken later (van 15 naar 30 oktober) alleen mogelijk is voor reguliere openstelling, niet voor feesten en evenementen. Indien ondernemers in de toekomst extra feesten en evenementen zouden willen organiseren in deze periode, dan zal dit ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Ook komt er, op verzoek van GroenLinks en de PvdA, een onderzoek naar de gevolgen van deze grootschalige evenementen op ons Bloemendaalse strand voor natuur en milieu. Wordt vervolgd dus…

Pagina's