Nieuws

Martine Wierda lijsttrekker GroenLinks

Martine Wierda is de nummer 1 op de lijst van GroenLinks Bloemendaal tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s. GroenLinks regio Zuid Kennemerland is afgelopen zaterdag 9 december tijdens een algemene ledenvergadering tot deze keuze gekomen. Martine Wierda is de huidige fractievoorzitter van GroenLinks Bloemendaal. Op plek 2 staat de Bloemendaalse wethouder Richard Kruijswijk. Op nummer 3 staat GroenLinks nieuwkomer Shirley van Vliet uit Bennebroek.

Het huidige raadslid Herbert Faber (nummer 4) verkoos een lagere positie op de lijst. Hij kiest ervoor om meer tijd te besteden aan gezin en werk. Naast Shirley van Vliet is Siebold de Vries de nieuwkomer in de top 5. In totaal levert GroenLinks Bloemendaal 19 kandidaten voor de lijst.

Samen & Groen
Naast de vaststelling van de kandidatenlijst is het verkiezingsprogramma voor de periode 2018-2022 gepresenteerd. Onder de noemer Samen & Groen zijn duurzaamheid, burgerparticipatie en goede zorg de centrale thema's voor de komende raadsverkiezingen. Natuur, groen en schone lucht zijn van levensbelang. GroenLinks Bloemendaal gaat voor de bescherming van het groen en wil haar koppositie als meest duurzame gemeente van Noord-Holland handhaven en haar landelijke nummer 5 positie verhogen naar de top 3.
Naast groen en duurzaamheid staat het verstevigen van de betrokkenheid van burgers bij de politieke besluitvorming centraal. GroenLinks wil verder meer betaalbare woningen realiseren voor het middensegment en een betere informatievoorziening en klachtenregeling in de (jeugd)zorg.

GroenLinks maakt op dit moment samen met D66 en de VVD deel uit van de coalitie in Bloemendaal.
 

Martine Wierda lijsttrekker GroenLinks

Martine Wierda is de nummer 1 op de lijst van GroenLinks Bloemendaal tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s. GroenLinks regio Zuid Kennemerland is afgelopen zaterdag 9 december tijdens een algemene ledenvergadering tot deze keuze gekomen. Martine Wierda is de huidige fractievoorzitter van GroenLinks Bloemendaal. Op plek 2 staat de Bloemendaalse wethouder Richard Kruijswijk. Op nummer 3 staat GroenLinks nieuwkomer Shirley van Vliet uit Bennebroek.

Het huidige raadslid Herbert Faber (nummer 4) verkoos een lagere positie op de lijst. Hij kiest ervoor om meer tijd te besteden aan gezin en werk. Naast Shirley van Vliet is Siebold de Vries de nieuwkomer in de top 5. In totaal levert GroenLinks Bloemendaal 19 kandidaten voor de lijst.

Samen & Groen
Naast de vaststelling van de kandidatenlijst is het verkiezingsprogramma voor de periode 2018-2022 gepresenteerd. Onder de noemer Samen & Groen zijn duurzaamheid, burgerparticipatie en goede zorg de centrale thema's voor de komende raadsverkiezingen. Natuur, groen en schone lucht zijn van levensbelang. GroenLinks Bloemendaal gaat voor de bescherming van het groen en wil haar koppositie als meest duurzame gemeente van Noord-Holland handhaven en haar landelijke nummer 5 positie verhogen naar de top 3.
Naast groen en duurzaamheid staat het verstevigen van de betrokkenheid van burgers bij de politieke besluitvorming centraal. GroenLinks wil verder meer betaalbare woningen realiseren voor het middensegment en een betere informatievoorziening en klachtenregeling in de (jeugd)zorg.

GroenLinks maakt op dit moment samen met D66 en de VVD deel uit van de coalitie in Bloemendaal.
 

Algemene beschouwingen in Bloemendaal

Gisterenavond, 8 november, is de begroting voor het komende jaar besproken in de gemeenteraad van Bloemendaal. Traditiegetrouw blikken de fractievoorzitters terug en vooruit, de zogenaamde algemene beschouwingen. Natuurlijk was ook onze fractievoorzitter Martine Wierda van de partij met een vlammende speech.

Lees verder

Vuurwerkpeiling onder inwoners in de gemeente Bloemendaal

Deze week valt bij de inwoners van Bloemendaal een envelop in de bus voor deelname aan een enquête over vuurwerk. Na verschillende discussies in de gemeenteraad over wel of geen particulier vuurwerkverbod, is op initiatief van GroenLinks en D66, met steun van het merendeel van de gemeenteraad, een werkgroep opgericht voor het uitwerken van een meningspeiling.

"De jaarwisseling is een leuk feest. Wij vinden het op zo grote schaal particulier afsteken van vuurwerk echter niet meer van deze tijd", aldus Conny van Stralen (D66) en Martine Wierda (GroenLinks), "het levert schade op aan milieu, kinderen en volwassenen raken gewond, en menig mens en dier beleeft angstige momenten. Maar alvorens we de discussie verder voeren in de gemeenteraad willen we graag de mening peilen van onze inwoners. Afhankelijk van de uitkomst kunnen we ons beleid hier dan eventueel op aanpassen."

Denk mee over de toekomst van de gemeente Bloemendaal

Op woensdag 13 september a.s. organiseert GroenLinks Bloemendaal een DENK MEE avond over de toekomst van de gemeente Bloemendaal. De avond is een opmaat voor de raadsverkiezingen in maart 2018. Deze bijeenkomst vindt plaats in The Living Museum in Bennebroek en start om 20.00 uur, inloop met koffie vanaf 19.30 uur.

Wat zijn de ideeën en plannen van de inwoners van de gemeente Bloemendaal om hun gemeente nog beter en mooier te maken? Wat zijn de hete hangijzers? Is er genoeg groen in Bloemendaal? Hoe denken de inwoners over bijvoorbeeld het wonen, verkeer en veiligheid? Wat valt er te verbeteren? Credo van de avond is dat geen één plan of idee gek is of onuitvoerbaar. GroenLinks Bloemendaal wil geïnspireerd worden ten behoeve voor hun verkiezingsprogramma in 2018.

‘’Iedereen is welkom op deze avond, leden, niet-leden, kiezers van GroenLinks en niet-kiezers op GroenLinks’’, aldus GroenLinks voorzitter Maria Wiebosch-Steeman.

De avond start met een rondleiding in The Living Museum door één van de kunstenaars In dit museum en atelier wordt kunst gemaakt door mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het maken van kunst bevordert het herstel en werkt positief op de identiteit van de kunstenaar.

The Living Museum is aan de Rijksstraatweg 113 op terrein van de Geestgronden, entree is gratis en voor koffie en thee wordt gezorgd. Beoogd einde van de bijeenkomst is om ca 21.30 – 22.00 uur.

Wij staan op de Jaarmarkt in Bloemendaal

Ook wij staan op de Jaarmarkt in Bloemendaal op zaterdag 2 september. Kom langs en ga het gesprek aan met raadsleden, de wethouder, GroenLinks-leden, niet leden, GroenLinks stemmers en niet GroenLinks stemmers wanneer je geinteresseerd bent in het reilen en zeilen van onze prachtige gemeente. En kom vooral ook langs wanneer je tips hebt om onze gemeente nog mooier en leuker te maken,

Pagina's