Nieuws

VVD STUURT AAN OP IN-DE-PLAATS-STELLING DOOR PROVINCIE?!

In de cie. Samenleving Bloemendaal 26-2-2020 (wordt vervolgd 5-3-2020) bleek hoe jammer het was dat het GrL-amendement van dec. jl. over statushouders-opvang geen meerderheid kreeg. Er bleek dat het College te weinig weinig ruimte en tijd is gegeven om de meest geschikte locaties te vinden.

Het plan dat er nu ligt had net even beter uitgewerkt moeten zijn en inwoners hadden eerder en beter betrokken kunnen worden. Daarmee had veel kritiek en weerstand (en ‘not in my backyard’-sentiment) voorkomen kunnen worden.

Lees verder

Blik Bloemendaal op 2020

2020 wordt een spannend jaar
1. We gaan een ‘kerntakendiscussie’ voeren en in 2020 afronden.
2. Tekorten in Jeugdzorg moeten dalen i.p.v. verder groeien. Maar hoe?
3. Diverse bouwprojecten komen stap verder (?).
4. Maatregelen om overlast F1 te beperken moeten concreet worden.
5. Statushouders die onder het vorig college in 2015-2016 ruim voldoende zijn gehuisvest in onze gemeente, lijken nu succes geïntegreerd (o.a. door begeleiding bij opvang en door de
sociale dienst). Maar wethouder Roy van Zuidewijn zei in de raad van 31 oktober 2019 dat vóór eind 2019 er nu 60 nieuw gehuisvest moeten worden. Kennelijk zag het college dat niet aankomen(!) en nu is dus een noodplan nodig.

Lees verder

Algemene beschouwingen 7 november

Bij de begrotingsbehandeling was GroenLinks verreweg de partij met de meeste ideeën en voorstellen. Constructief, want wij zijn niet voor oppositie-om-de-oppositie.
Een pittig debat -- prima, maar uiteraard altijd op basis van argumenten, feiten en respect.

Veel van onze voorstellen zijn ook aangenomen, waar onder m.b.t.:
- bekijken en in regio aankaarten van heropening van Station Vogelenzang-Bennebroek;
- meer aandacht voor groen i.p.v. grijs (tegels);
- tempo in en afronden van participatie herontwikkeling Bispinckpark/Landje van v. Riessen.

Lees verder

Siebold de Vries stopt als duo-raadslid

Helaas stopt Siebold de Vries met zijn duo-raadlidmaatschap voor GroenLinks Bloemendaal. Hij heeft enkele maanden in de fractie zeer constructief meegedaan en deelgenomen aan en meegekeken met de commissie Bestuur & Middelen. Dat laatste is hem zwaar gevallen: "Sommige commissieleden menen kennelijk dat een zakelijk verschil van mening ook een aanval op de persoon rechtvaardigt. Regelmatig heb ik moeten meemaken dat de burgemeester of een wethouder in een vergadering door een mede-commissielid werd geschoffeerd. Persoonlijke kwesties van bepaalde commissieleden moesten telkens weer worden besproken. Ook in de talloze kopieën van emails die ik de afgelopen maanden daarover heb ontvangen, was daarvan sprake. Ik vond het gênant om mee te moeten maken en ik denk niet dat de belangen van de burgers daarmee zijn gediend. Integendeel."

Oud-raadslid Tilly van der Burgt overleden

Het overlijden van Tilly van der Burgt heeft ons geschokt.

We denken met dankbaarheid en bewondering aan haar unieke eigenzinnigheid en langdurige inzet.

Tilly heeft veel betekend voor GroenLinks Bloemendaal. Lange tijd was zij zeer betrokken in en bij de Bloemendaalse samenleving, o.a. ten behoeve van opvang van vluchtelingen op het PZ-terrein en recent nog op Dennenheuvel in Bloemendaal. Zij was lange tijd bestuurslid van Progressief Bloemendaal en GroenLinks Bloemendaal. Zij was GroenLinks-(steun)fractielid van medio 1997 tot 2009 en fractielid vanaf maart 2014 tot in februari 2015.

In de maanden van de voorbereiding van de fusie Bloemendaal-Bennebroek was zij GroenLinks-fractievoorzitter. In de politiek was zij vooral actief in de commissie Samenleving, maar over alle onderwerpen had zij wel 'het nodige' te zeggen, zeker ook over bouwzaken - Tilly is jarenlang actief geweest in de Vrouwen Advies Commissie die adviseerde over de praktische bruikbaarheid van woningbouwplannen.

Tilly kennen wij als meelevend, altijd hulpvaardig en met oog voor duurzaamheid en groen en het welzijn van alle mensen - rijk of arm - en dieren.

Fractie GroenLinks Bloemendaal en Bestuur GroenLinks ZuidWest-Kennemerland

Zie bericht in Haarlems Dagblad: https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20190817_50025399/oud-raadslid-bloemendaal-overleden-na-brand

Pagina's