Nieuws

GroenLinks: harde afspraken over verkeer bij Formule 1

VVD-wethouder Verheij (gemeente Zandvoort) zegt vrijdag 2 november op 1Vandaag, radio1 over F1: "waanzinnig dat de Grand Prix in Zandvoort verreden zou worden". Hoe gaat zij de verkeerstagnatie voorkomen? "Autoliefhebber zo ver krijgen dat-ie NIET met de auto komt". Zij zegt ook de “portemonnee te willen trekken” om F1 voor elkaar te krijgen. 
GroenLinks Bloemendaal denkt dat er wel véél gemeenschapsgeld nodig zou zijn om de problemen met (piek)vervoer van auto’s en (VIP-)helikopters te voorkomen. Flinke en dure maatregelen zoals Light Rail naar Zandvoort. Maar ook (andere) auto-remmende maatregelen.
 

Lees verder

Vitaal Vogelenzang, een gemiste kans

Donderdag 28 september jl. stond het project Vitaal Vogelenzang ter besluitvorming op de raadsagenda. Een mooi project met:

Participatie op dorpskern niveau;

Probleem oplossing middels een integrale aanpak;

Implementatie van een dorpscoordinator die de verschillende (welzijns)organisaties met elkaar verbindt;

En… volle steun voor het zuivere RO aspect, de bouw van de woningen en de locatie waar de nieuwe woningen moeten gaan komen. Dat is vrij uniek in Bloemendaal.

Participatie

Er is veel ruimte geweest voor meedenken door inwoners. Hier zijn hele waardevolle en creatieve oplossingen uit gekomen. Dat is mooi!

Maar....

Lees verder

GROENLINKS MAAKT WERK VAN MINDER VUURWERK

BLOEMENDAAL EN AERDENHOUT DE EERSTE GEHEEL VUURWERKVIJE DORPEN IN NEDERLAND?

GroenLinks pleit al jaren voor een vuurwerkverbod. Het draagvlak hiervoor wordt groter. Uiteindelijk zal een verbod op het afsteken van particulier vuurwerk de normaalste zaak van de wereld zijn. Maar eerst zal de politiek stappen moeten zetten.

In Bloemendaal is – op initiatief van D66 en GroenLinks – een representatieve ENQUETE gehouden. De response was enorm hoog. Er kan worden geconcludeerd dat ruim de helft van alle inwoners een vuurwerkvrije zône in hele gemeente ondersteunt. Het college heeft nu voorgesteld om voor de kernen Bloemendaal en Aerdenhout een vuurwerkverbod af te kondigen. Argument daarbij is dat in deze dorpskernen er toch al weinig gebied resteert buiten de straal van 150 meter rond elk huis met rieten dak. Een algeheel verbod is duidelijker en (dus) beter handhaafbaar, zeker als meer aan communicatie en handhaving wordt gedaan.

Lees verder

Felicitaties voor Femke Halsema

Vandaag is Femke Halsema geïnstalleerd als burgemeester van Amsterdam. Amsterdam is een beetje van iedereen en dus van (inwoners van) alle MRA-gemeenten, dus ook van Bloemendaal. We weten dat Femke breed en toekomstgericht denkt. Femke gefeliciteerd!

Fractie GroenLinks Bloemendaal

Geen raadsprogramma; wel input fracties voor collegeprogramma

Het nieuwe college bood 12 juli jl. aan inwoners en vertegenwoordigers van alle partijen de gelegenheid om input te leveren voor het Collegeprogramma.
Inwoners kwamen in kleine getalen mee-denken (ook omdat de bekendmaking wel erg kort-te-voren was) en GroenLinks is op deze uitnodiging ingegaan, echter niet zonder op te merken dat het veel logischer en netter zou zijn geweest om samen aan een raadsakkoord te werken. Nu pikken de coalitiepartijen toch naar believen goede ideeën (er uit).
Lees verder

GroenLinks-motie beperken rubbergranulaat aangenomen

GroenLinks heeft een motie ingediend om het gebruik van rubberkorrels op kunstgrasvelden in de gemeente Bloemendaal tegen te gaan. Aanleiding waren de recente RIVM-onderzoeksresultaten, waaruit kwalijke effecten en risico’s van het gebruik van rubberkorrels blijken. In de raadvergadering van 5 juli is deze motie met ruime meerderheid aangenomen (ondanks een negatief advies van het college!)

 

Lees verder