vuurwerkverbod.jpg
Nieuws

GROENLINKS MAAKT WERK VAN MINDER VUURWERK

BLOEMENDAAL EN AERDENHOUT DE EERSTE GEHEEL VUURWERKVIJE DORPEN IN NEDERLAND? ...

18 sep 2018

Lees meer
Nieuws

Felicitaties voor Femke Halsema

Vandaag is Femke Halsema geïnstalleerd als burgemeester van Amsterdam. Amsterdam is een beetje van iedereen en dus van (inwoners van) alle MRA-gemeenten,...

12 jul 2018

Lees meer
college Bloemendaal 2018-2022
Nieuws

Geen raadsprogramma; wel input fracties voor collegeprogramma

Het nieuwe college bood 12 juli jl. aan inwoners en vertegenwoordigers van alle partijen de gelegenheid om input te leveren voor het Collegeprogramma. ...

12 jul 2018

Lees meer
Nieuws

GroenLinks-motie beperken rubbergranulaat aangenomen

GroenLinks heeft een motie ingediend om het gebruik van rubberkorrels op kunstgrasvelden in de gemeente Bloemendaal tegen te gaan. Aanleiding waren de...

07 jul 2018

Lees meer
Duinpolderweg.jpg
Nieuws

Vastgestelde voorkeursvariant Duinpolderweg onbegrijpelijke keuze

Via een Nieuwsbrief van de Provincie Noord Holland van woensdag 27 juni jl. vernamen wij tot onze grote spijt het door Gedeputeerde Staten van Noord- en...

28 jun 2018

Lees meer
college Bloemendaal 2018-2022
Nieuws

Nieuw college, geen raadsakkoord

GroenLinks is één van de winnaars van de laatste gemeenteraadsverkiezingen en is de tweede partij van Bloemendaal geworden. Wij wilden graag een raadsbreed...

25 jun 2018

Lees meer
20180409 HD Oproep Martine Wierda (GL Bloemendaal) voor vermindering werkdruk - Raadswerk is gekkenwerk.PNG
Nieuws

Minder werkdruk voor raadsleden

GroenLinks fractievoorzitter Martine Wierda heeft een brief geschreven aan het College van B & W en de Gemeenteraad waarin wordt gevraagd om met elkaar...

15 apr 2018

Lees meer
Verkiezingsfoto.JPG
Nieuws

GroenLinks tweede partij in Bloemendaal

"Wat een geweldig resultaat, drie zetels en op percentage de tweede partij van Bloemendaal. Met dank aan onze kiezers die voor een groen, duurzaam en sociaal...

22 mrt 2018

Lees meer
Martinewebsite.JPG
Nieuws

Vernieuwing van de lokale democratie

Het vertrouwen in de politiek is laag. Inwoners voelen zich minder betrokken bij het bestuur van onze gemeente. Wat GroenLinks betreft is de lokale...

16 mrt 2018

Lees meer
Natuur onbebouwd laten
Nieuws

Laat het groen in Bloemendaal onbebouwd

Lokale GroenLinks fracties in de Metropoolregio Amsterdam hebben op 11 maart j.l. een regionaal natuurpact ondertekend om het groen te beschermen tegen de...

12 mrt 2018

Lees meer
Nieuws

Reactie GroenLinks op Verkiezingskrant

Tijdens de raadvergadering van donderdag j.l heeft GroenLinks bij monde van fractievoorzitter Martine Wierda de volgende mededeling gedaan: ...

11 mrt 2018

Lees meer
Nieuws

Lokale politiek neemt initiatief tot uitbreiding statiegeld

De druk op uitbreiding van statiegeld neemt toe. Volgens een voorlopige telling hebben bijna tweehonderd Nederlandse gemeenten zich aangesloten bij de...

11 mrt 2018

Lees meer