2020 wordt een spannend jaar
1. We gaan een ‘kerntakendiscussie’ voeren en in 2020 afronden.
2. Tekorten in Jeugdzorg moeten dalen i.p.v. verder groeien. Maar hoe?
3. Diverse bouwprojecten komen stap verder (?).
4. Maatregelen om overlast F1 te beperken moeten concreet worden.
5. Statushouders die onder het vorig college in 2015-2016 ruim voldoende zijn gehuisvest in onze gemeente, lijken nu succes geïntegreerd (o.a. door begeleiding bij opvang en door de
sociale dienst). Maar wethouder Roy van Zuidewijn zei in de raad van 31 oktober 2019 dat vóór eind 2019 er nu 60 nieuw gehuisvest moeten worden. Kennelijk zag het college dat niet aankomen(!) en nu is dus een noodplan nodig.

6. Het college heeft beloofd verder te werken aan een betere afvalscheiding en recycling. Maar investeringen die hiervoor in de begroting waren opgenomen zijn er uit gehaald en van 2018 naar 2019 is het aantal kg restafval in Bloemendaal gestegen i.p.v. gedaald. Hoe gaat dat verder?
7. De Omgevingsvisie komt aan de orde. En daarmee de basis voor een Omgevingsplan. Wij kiezen voor voldoende aandacht voor natuur en beperking regels voor vergunningvrij bouwen.
8. Tenslotte zal de raad besluiten over diverse voorstellen – met onze steun voorbereid - - om inspreken in commissies beter te regelen, duidelijke regels te krijgen voor afhandelen integriteitsmeldingen (waar twee HvB-raadsleden er vele tientallen van indienen) en om criteria voor openbaar òf vertrouwelijk duidelijker te krijgen.