Nieuws

GROENLINKS MAAKT WERK VAN MINDER VUURWERK

BLOEMENDAAL EN AERDENHOUT DE EERSTE GEHEEL VUURWERKVIJE DORPEN IN NEDERLAND?

GroenLinks pleit al jaren voor een vuurwerkverbod. Het draagvlak hiervoor wordt groter. Uiteindelijk zal een verbod op het afsteken van particulier vuurwerk de normaalste zaak van de wereld zijn. Maar eerst zal de politiek stappen moeten zetten.

In Bloemendaal is – op initiatief van D66 en GroenLinks – een representatieve ENQUETE gehouden. De response was enorm hoog. Er kan worden geconcludeerd dat ruim de helft van alle inwoners een vuurwerkvrije zône in hele gemeente ondersteunt. Het college heeft nu voorgesteld om voor de kernen Bloemendaal en Aerdenhout een vuurwerkverbod af te kondigen. Argument daarbij is dat in deze dorpskernen er toch al weinig gebied resteert buiten de straal van 150 meter rond elk huis met rieten dak. Een algeheel verbod is duidelijker en (dus) beter handhaafbaar, zeker als meer aan communicatie en handhaving wordt gedaan.

Lees verder

Felicitaties voor Femke Halsema

Vandaag is Femke Halsema geïnstalleerd als burgemeester van Amsterdam. Amsterdam is een beetje van iedereen en dus van (inwoners van) alle MRA-gemeenten, dus ook van Bloemendaal. We weten dat Femke breed en toekomstgericht denkt. Femke gefeliciteerd!

Fractie GroenLinks Bloemendaal

Geen raadsprogramma; wel input fracties voor collegeprogramma

Het nieuwe college bood 12 juli jl. aan inwoners en vertegenwoordigers van alle partijen de gelegenheid om input te leveren voor het Collegeprogramma.
Inwoners kwamen in kleine getalen mee-denken (ook omdat de bekendmaking wel erg kort-te-voren was) en GroenLinks is op deze uitnodiging ingegaan, echter niet zonder op te merken dat het veel logischer en netter zou zijn geweest om samen aan een raadsakkoord te werken. Nu pikken de coalitiepartijen toch naar believen goede ideeën (er uit).
Lees verder

GroenLinks-motie beperken rubbergranulaat aangenomen

GroenLinks heeft een motie ingediend om het gebruik van rubberkorrels op kunstgrasvelden in de gemeente Bloemendaal tegen te gaan. Aanleiding waren de recente RIVM-onderzoeksresultaten, waaruit kwalijke effecten en risico’s van het gebruik van rubberkorrels blijken. In de raadvergadering van 5 juli is deze motie met ruime meerderheid aangenomen (ondanks een negatief advies van het college!)

 

Lees verder

Vastgestelde voorkeursvariant Duinpolderweg onbegrijpelijke keuze

Via een Nieuwsbrief van de Provincie Noord Holland van woensdag 27 juni jl. vernamen wij tot onze grote spijt het door Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid-Holland vastgestelde voorkeursalternatief voor een Duinpolderweg; de Middenvariant. 

Een wat GroenLinks betreft onbegrijpelijke keuze vanwege de impact op natuur en milieu. Wat ons betreft zaak om als gemeente Bloemendaal actie te ondernemen en een duidelijk signaal af te geven dat wij dit niet zullen accepteren. 

Onze vraag voor de eerstvolgende raadsvergadering aan het College zal zijn hoe zij van plan is te reageren naar beide provincies. Wordt vervolgd... 

Nieuw college, geen raadsakkoord

GroenLinks is één van de winnaars van de laatste gemeenteraadsverkiezingen en is de tweede partij van Bloemendaal geworden. Wij wilden graag een raadsbreed akkoord op hoofdlijnen; geen dichtgetimmerd coalitieakkoord, maar ook geen oppositie die zijn verantwoordelijkheid niet hoeft te nemen. In plaats daarvan besluitvorming per onderwerp. Hiermee wordt de oppositie niet 'monddood' gemaakt en moet het College veel meer dan nu zijn best doen om een meerderheid te krijgen voor uitvoering van plannen.

Lees verder