Nieuws

GroenLinks tegen Duinpolderweg

De GROENLINKS fracties van de Provinciale Staten van Noord- en Zuid-Holland en van de gemeenteraden van Bloemendaal, Hillegom, Noordwijkerhout, Haarlem, Heemstede en de afdelingen Lisse en Teylingen hebben gezamenlijk een standpunt ingenomen inzake het besluit van GS over het voorlopige voorkeursalternatief Duinpolderweg. Dit standpunt luidt als volgt.

GROENLINKS wijst alle onderzochte tracévarianten en de op basis daarvan samengestelde varianten (zoals het Voorkeurs-altrnatief) af, tenzij

1) een variant onderdeel uitmaakt van een integraal plan dat gericht is op verduurzaming van ons vervoersysteem,

2) deze variant een logische lokale oplossing is voor een lokaal probleem,

3) deze variant zodanig ingepast wordt dat er minimale gevolgschade is voor de omgeving.

 

Lees verder

Martine Wierda lijsttrekker GroenLinks

Martine Wierda is de nummer 1 op de lijst van GroenLinks Bloemendaal tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s. Martine Wierda is de huidige fractievoorzitter van GroenLinks Bloemendaal. Op plek 2 staat de Bloemendaalse wethouder Richard Kruijswijk. Op nummer 3 staat GroenLinks nieuwkomer Shirley van Vliet uit Bennebroek.

Het huidige raadslid Herbert Faber (nummer 4) verkoos een lagere positie op de lijst. Hij kiest ervoor om meer tijd te besteden aan gezin en werk. Naast Shirley van Vliet is Siebold de Vries de nieuwkomer in de top 5. In totaal levert GroenLinks Bloemendaal 19 kandidaten voor de lijst.

Lees verder

Gezamenlijke verklaring van de fractievoorzitters van de gemeente Bloemendaal

Het Haarlems Dagblad wilde deze gezamenlijke brief van de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Bloemendaal niet opnemen in hun rubriek met ingezonden brieven. De redenen van deze weigering zijn vooralsnog enigszins duister. Vandaar dat wij gebruik maken van onze eigen kanalen om deze brief toch te publiceren.

"Met verbazing hebben wij, fractievoorzitters in de gemeenteraad van Bloemendaal, kennis genomen van de ingezonden brief van mevrouw Roos, raadslid voor Hart voor Bloemendaal, in het Haarlems Dagblad van 13 februari. Naar aanleiding van het interview met burgemeester Elbert Roest eerder in de krant gaat ons collega-raadslid uitgebreid in op de situatie waarin zij zich zelf bevindt. Vooralsnog is zij namelijk veroordeeld vanwege schending van de geheimhoudingsplicht in 2014.

 

Lees verder

GroenLinks Bloemendaal zoekt wethouders

Als voorbereiding op een eventuele collegedeelname in de gemeente Bloemendaal is de afdeling op zoek naar geschikte kandidaten die we na de verkiezingen voor een functie van wethouder naar voren kunnen schuiven. Voor de functie hebben we een procedure en een profiel opgesteld. Verder is het integriteitsformulier van GL van toepassing.

Klik op Lees Verder voor de links om deze 3 documenten te downloaden.

Lees verder

Sober

Vandaag gaat het over sober. Als je in Engelstalige landen geen alcohol hebt gedronken, ben je ‘sober’. In dit land staat sober voor veel meer, maar een sober mens zou zo maar ook het glas kunnen laten staan. Op woensdag 7 februari is er, nota bene ten gemeentehuize, in Bloemendaal een sobere bijeenkomst van de afdeling van Groen Links onder de welluidende titel ‘Koning Alcohol in Bloemendaal’. Mogelijk bevat de titel een verwijzing naar de extra financiële mogelijkheden die de gemiddelde Bloemendaler heeft om het geestrijk vocht uitbundig te laten stromen, met name als vanwege pensionering het werk niet meer in de weg zit. Heel graag was ik bij de bijeenkomst geweest, ook al omdat ik ben genodigd om daar over mijn ervaring met het stoppen van alcohol te spreken, maar helaas, ik ben dan elders. Inmiddels, ik schreef er op deze plek eerder over, is het zestien weken geleden dat ik mijn eigen alcoholgebruik te lijf ging, eerst door tien weken geen drup te drinken, daarna (en nog steeds) door mijn gebruikelijke consumptie van 35 tot 40 glazen per week (en dat gedurende 50 jaar) terug te brengen naar 7. En dat zonder veel moeite, omdat de beloning groot is: fitter, gezonder, rustiger, vrolijker. Organisator Meindert Fennema gaat mijn verhaal in Bloemendaal vertellen. En ja, met als expliciet doel de aanwezige drinkebroers en –zusters te overtuigen dat het minder moet, en minder kan. Na decennia van overvloed lonkt versobering op diverse fronten: roken, rijden, drinken, eten, reizen. Het is de boodschap van Groen Links die steeds meer tot voor kort onwillige schapen zoals ik in het hok drijft. Opdat er later een hok nog is.

Wachten op een glaasje spa? www.mawovrij.nl

Koning Alcohol in Bloemendaal

 

Op woensdag 7 februari aanstaande is in het Gemeentehuis Bloemendaal een informatie- en discussieavond over alcohol en het gebruik daarvan. De Gemeente Bloemendaal kent volgens de cijfers van de GGD procentueel meer overmatige drinkers dan andere gemeenten. Gasten zijn; Reinout Wiers, Michael Stange en Germain Creyghton. ‘Koning Alcohol in Bloemendaal’ is gratis toegankelijk.Hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie prof. dr Reinout Wiers promoveerde in 1998 op een proefschrift over de risico’s van het gebruik van alcohol. Hij bespreekt de effecten van alcohol op hersenen en gedrag en wat we eraan kunnen doen.

Tijdens Koning Alcohol in Bloemendaal vertellen Michael Stange en Germain Creyghton over het alcoholbeleid op respectievelijk hockeyvereniging Bloemendaal en het Coornhert Lyceum. Ook wordt er een speciale column voorgelezen van schrijver Ferry Tromp over de reacties die hij kreeg op zijn besluit, om na 40 jaar een stevige drinker te zijn geweest, te stoppen met het gebruik van alcohol.
De avond wordt geleid door Martine Wierda. Er is ruim gelegenheid tot discussie en het uitwisselen van ervaringen. Het gemeentehuis van Bloemendaal is aan de Bloemendaalseweg 158, entree is gratis en voor koffie en thee wordt gezorgd. De avond start om 20.00 uur (deuren gaan open om 19.30 uur). Beoogd einde van de bijeenkomst is om ca 21.30 – 22.00 uur.