Nieuws

GroenLinks kritisch over bouwen bij Middenduin

Op dinsdag 20 februari is het Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundigplan (VO SP) Reinwaterpark besproken in de commissie Grondgebied. GroenLinksBloemendaal ondersteunt de inspanningen om de monumenten op het PWN terrein in stand te houden. Maar zij vindt dat natuur monumenten in dat gebied minstens net zo belangrijk zijn.Vooral het plan om reinwaterkelder III te verbouwen tot woningen vinden wij een heel slecht plan. Die kelder ligt pal aan het Middenduin en voor de verbouwing zal dit duin eerst half afgegraven moeten worden. En als daar eenmaal mensen wonen zal dat ongetwijfeld van invloed zijn op het uitzicht vanuit het Middenduin. Er komt meer licht, geluid en bomen worden gekapt waarachter bebouwing zichtbaar zal zijn. Dit alles gaat ten koste van één de mooiste stukjes Bloemendaal/ Nederland.

GroenLinks vindt ook dat er slecht geluisterd is naar de zorgen van belangrijke partijen zoals Ons Bloemendaal en de Stichting Vrienden van het Middenduin. Hun visie moet in de plannen worden verwerkt en dan is er naar onze mening ruimte voor beperkte bewoning midden op het terrein, maar niet langs de randen van het Middenduin en van de Zeeweg.

GroenLinks tegen Duinpolderweg

De GROENLINKS fracties van de Provinciale Staten van Noord- en Zuid-Holland en van de gemeenteraden van Bloemendaal, Hillegom, Noordwijkerhout, Haarlem, Heemstede en de afdelingen Lisse en Teylingen hebben gezamenlijk een standpunt ingenomen inzake het besluit van GS over het voorlopige voorkeursalternatief Duinpolderweg. Dit standpunt luidt als volgt.

GROENLINKS wijst alle onderzochte tracévarianten en de op basis daarvan samengestelde varianten (zoals het Voorkeurs-altrnatief) af, tenzij

1) een variant onderdeel uitmaakt van een integraal plan dat gericht is op verduurzaming van ons vervoersysteem,

2) deze variant een logische lokale oplossing is voor een lokaal probleem,

3) deze variant zodanig ingepast wordt dat er minimale gevolgschade is voor de omgeving.

 

Lees verder

Martine Wierda lijsttrekker GroenLinks

Martine Wierda is de nummer 1 op de lijst van GroenLinks Bloemendaal tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s. Martine Wierda is de huidige fractievoorzitter van GroenLinks Bloemendaal. Op plek 2 staat de Bloemendaalse wethouder Richard Kruijswijk. Op nummer 3 staat GroenLinks nieuwkomer Shirley van Vliet uit Bennebroek.

Het huidige raadslid Herbert Faber (nummer 4) verkoos een lagere positie op de lijst. Hij kiest ervoor om meer tijd te besteden aan gezin en werk. Naast Shirley van Vliet is Siebold de Vries de nieuwkomer in de top 5. In totaal levert GroenLinks Bloemendaal 19 kandidaten voor de lijst.

Lees verder

Gezamenlijke verklaring van de fractievoorzitters van de gemeente Bloemendaal

Het Haarlems Dagblad wilde deze gezamenlijke brief van de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Bloemendaal niet opnemen in hun rubriek met ingezonden brieven. De redenen van deze weigering zijn vooralsnog enigszins duister. Vandaar dat wij gebruik maken van onze eigen kanalen om deze brief toch te publiceren.

"Met verbazing hebben wij, fractievoorzitters in de gemeenteraad van Bloemendaal, kennis genomen van de ingezonden brief van mevrouw Roos, raadslid voor Hart voor Bloemendaal, in het Haarlems Dagblad van 13 februari. Naar aanleiding van het interview met burgemeester Elbert Roest eerder in de krant gaat ons collega-raadslid uitgebreid in op de situatie waarin zij zich zelf bevindt. Vooralsnog is zij namelijk veroordeeld vanwege schending van de geheimhoudingsplicht in 2014.

 

Lees verder

GroenLinks Bloemendaal zoekt wethouders

Als voorbereiding op een eventuele collegedeelname in de gemeente Bloemendaal is de afdeling op zoek naar geschikte kandidaten die we na de verkiezingen voor een functie van wethouder naar voren kunnen schuiven. Voor de functie hebben we een procedure en een profiel opgesteld. Verder is het integriteitsformulier van GL van toepassing.

Klik op Lees Verder voor de links om deze 3 documenten te downloaden.

Lees verder

Sober

Vandaag gaat het over sober. Als je in Engelstalige landen geen alcohol hebt gedronken, ben je ‘sober’. In dit land staat sober voor veel meer, maar een sober mens zou zo maar ook het glas kunnen laten staan. Op woensdag 7 februari is er, nota bene ten gemeentehuize, in Bloemendaal een sobere bijeenkomst van de afdeling van Groen Links onder de welluidende titel ‘Koning Alcohol in Bloemendaal’. Mogelijk bevat de titel een verwijzing naar de extra financiële mogelijkheden die de gemiddelde Bloemendaler heeft om het geestrijk vocht uitbundig te laten stromen, met name als vanwege pensionering het werk niet meer in de weg zit. Heel graag was ik bij de bijeenkomst geweest, ook al omdat ik ben genodigd om daar over mijn ervaring met het stoppen van alcohol te spreken, maar helaas, ik ben dan elders. Inmiddels, ik schreef er op deze plek eerder over, is het zestien weken geleden dat ik mijn eigen alcoholgebruik te lijf ging, eerst door tien weken geen drup te drinken, daarna (en nog steeds) door mijn gebruikelijke consumptie van 35 tot 40 glazen per week (en dat gedurende 50 jaar) terug te brengen naar 7. En dat zonder veel moeite, omdat de beloning groot is: fitter, gezonder, rustiger, vrolijker. Organisator Meindert Fennema gaat mijn verhaal in Bloemendaal vertellen. En ja, met als expliciet doel de aanwezige drinkebroers en –zusters te overtuigen dat het minder moet, en minder kan. Na decennia van overvloed lonkt versobering op diverse fronten: roken, rijden, drinken, eten, reizen. Het is de boodschap van Groen Links die steeds meer tot voor kort onwillige schapen zoals ik in het hok drijft. Opdat er later een hok nog is.

Wachten op een glaasje spa? www.mawovrij.nl