Nieuws

GroenLinks Bloemendaal zoekt wethouders

Als voorbereiding op een eventuele collegedeelname in de gemeente Bloemendaal is de afdeling op zoek naar geschikte kandidaten die we na de verkiezingen voor een functie van wethouder naar voren kunnen schuiven. Voor de functie hebben we een procedure en een profiel opgesteld. Verder is het integriteitsformulier van GL van toepassing.

Klik op Lees Verder voor de links om deze 3 documenten te downloaden.

Lees verder

Sober

Vandaag gaat het over sober. Als je in Engelstalige landen geen alcohol hebt gedronken, ben je ‘sober’. In dit land staat sober voor veel meer, maar een sober mens zou zo maar ook het glas kunnen laten staan. Op woensdag 7 februari is er, nota bene ten gemeentehuize, in Bloemendaal een sobere bijeenkomst van de afdeling van Groen Links onder de welluidende titel ‘Koning Alcohol in Bloemendaal’. Mogelijk bevat de titel een verwijzing naar de extra financiële mogelijkheden die de gemiddelde Bloemendaler heeft om het geestrijk vocht uitbundig te laten stromen, met name als vanwege pensionering het werk niet meer in de weg zit. Heel graag was ik bij de bijeenkomst geweest, ook al omdat ik ben genodigd om daar over mijn ervaring met het stoppen van alcohol te spreken, maar helaas, ik ben dan elders. Inmiddels, ik schreef er op deze plek eerder over, is het zestien weken geleden dat ik mijn eigen alcoholgebruik te lijf ging, eerst door tien weken geen drup te drinken, daarna (en nog steeds) door mijn gebruikelijke consumptie van 35 tot 40 glazen per week (en dat gedurende 50 jaar) terug te brengen naar 7. En dat zonder veel moeite, omdat de beloning groot is: fitter, gezonder, rustiger, vrolijker. Organisator Meindert Fennema gaat mijn verhaal in Bloemendaal vertellen. En ja, met als expliciet doel de aanwezige drinkebroers en –zusters te overtuigen dat het minder moet, en minder kan. Na decennia van overvloed lonkt versobering op diverse fronten: roken, rijden, drinken, eten, reizen. Het is de boodschap van Groen Links die steeds meer tot voor kort onwillige schapen zoals ik in het hok drijft. Opdat er later een hok nog is.

Wachten op een glaasje spa? www.mawovrij.nl

Koning Alcohol in Bloemendaal

 

Op woensdag 7 februari aanstaande is in het Gemeentehuis Bloemendaal een informatie- en discussieavond over alcohol en het gebruik daarvan. De Gemeente Bloemendaal kent volgens de cijfers van de GGD procentueel meer overmatige drinkers dan andere gemeenten. Gasten zijn; Reinout Wiers, Michael Stange en Germain Creyghton. ‘Koning Alcohol in Bloemendaal’ is gratis toegankelijk.Hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie prof. dr Reinout Wiers promoveerde in 1998 op een proefschrift over de risico’s van het gebruik van alcohol. Hij bespreekt de effecten van alcohol op hersenen en gedrag en wat we eraan kunnen doen.

Tijdens Koning Alcohol in Bloemendaal vertellen Michael Stange en Germain Creyghton over het alcoholbeleid op respectievelijk hockeyvereniging Bloemendaal en het Coornhert Lyceum. Ook wordt er een speciale column voorgelezen van schrijver Ferry Tromp over de reacties die hij kreeg op zijn besluit, om na 40 jaar een stevige drinker te zijn geweest, te stoppen met het gebruik van alcohol.
De avond wordt geleid door Martine Wierda. Er is ruim gelegenheid tot discussie en het uitwisselen van ervaringen. Het gemeentehuis van Bloemendaal is aan de Bloemendaalseweg 158, entree is gratis en voor koffie en thee wordt gezorgd. De avond start om 20.00 uur (deuren gaan open om 19.30 uur). Beoogd einde van de bijeenkomst is om ca 21.30 – 22.00 uur.

Verkiezingsprogramma 2018-2022

GroenLinks staat voor eerlijk delen, voor verbinding, samenwerken en vertrouwen. GroenLinks wil een schone aarde, zodat onze kinderen gezond kunnen opgroeien. Wij streven naar betaalbare zorg en ondersteuning met persoonlijke aandacht voor iedereen. Met een schone lucht en duurzame oplossingen! Wonen en zorg voor arm en rijk, hoog en laag opgeleid, jong en oud, gezond en ziek. Hier willen wij ons samen met alle inwoners van Bloemendaal voor inzetten. Samen Groen! Kortom het verkiezingsprogramma van Groen Links Bloemendaal ten behoeve van de raadsverkiezingen in maart 2018 staat nu online. Zie de pagina standpunten op deze website.

Tumult in raadszaal Bloemendaal

Op donderdag 21 december was er enig tumult in de raadvergadering. Raadslid Andre Burger uitte kritiek op het raadslid Marylies Roos betreffende haar uitspraken op social media over het klaarblijkelijk niet-functioneren van de raadsgriffier. Burger was het niet eens met de uitspraken en vond bovendien dat dergelijke interne kritiek op ambtenaren niet thuishoren op social media. GroenLinks Bloemendaal schaart zich net zpals de andere partijen (behoudens Hart voor Bloemendaal) achter Andre Burger. In dit artikel een weergave uit het Haarlems Dagblad over de gebeurtenissen in de raadszaal. In de link de opname van het incident 

Lees verder

Rapportage vuurwerkpeiling is beschikbaar

Alle inwoners van 18 jaar of ouder in de gemeente Bloemendaal ontvingen op initiatief van GroenLinks en D66 begin oktober een brief of ze hun mening wilden geven over het afsteken van vuurwerk tijdens Oud & Nieuw. Ruim 3.600 mensen reageerden op deze vraag.De resultaten van het onderzoek kunt u lezen in 'Rapportage peiling vuurwerk'. Deze rapportage is ook te vinden op de website van de gemeente.
Gezien de grote respons vinden het college en de raad het belangrijk om zorgvuldig met de conclusies en aanbevelingen om te gaan. Het college komt in 2018 met een voorstel aan de raad.