Nieuws

Reactie GroenLinks op Verkiezingskrant

Tijdens de raadvergadering van donderdag j.l heeft GroenLinks bij monde van fractievoorzitter Martine Wierda de volgende mededeling gedaan:

"GroenLinks vindt de tekst van Hart voor Bloemendaal in de verkiezingskrant van de gemeente, waarin wordt gesuggereerd dat voormalig wethouder Marjolein de Rooij geheime stukken in brede kring zou hebben gedeeld, zeer ongepast en demoniserend. Een tekst op onterechte gronden en zonder bewijs in een gemeentekrant plaatsen, zoals mevrouw Roos heeft gedaan, een krant die bij alle inwoners van onze gemeente op de deurmat ligt en waartegen de oud wethouder zich niet kan verdedigen, dat vinden wij zeer beschamend."

Lokale politiek neemt initiatief tot uitbreiding statiegeld

De druk op uitbreiding van statiegeld neemt toe. Volgens een voorlopige telling hebben bijna tweehonderd Nederlandse gemeenten zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie, een Belgisch-Nederlands initiatief dat de overheden van beide landen oproept het zwerfafvalprobleem serieus aan te pakken. Natuurlijk heeft ook de gemeente Bloemendaal in de persoon van GroenLinks wethouder Richard Kruijswijk zich aangesloten tot dit fantastische initiatief.

GroenLinks kritisch over bouwen bij Middenduin

Op dinsdag 20 februari is het Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundigplan (VO SP) Reinwaterpark besproken in de commissie Grondgebied. GroenLinksBloemendaal ondersteunt de inspanningen om de monumenten op het PWN terrein in stand te houden. Maar zij vindt dat natuur monumenten in dat gebied minstens net zo belangrijk zijn.Vooral het plan om reinwaterkelder III te verbouwen tot woningen vinden wij een heel slecht plan. Die kelder ligt pal aan het Middenduin en voor de verbouwing zal dit duin eerst half afgegraven moeten worden. En als daar eenmaal mensen wonen zal dat ongetwijfeld van invloed zijn op het uitzicht vanuit het Middenduin. Er komt meer licht, geluid en bomen worden gekapt waarachter bebouwing zichtbaar zal zijn. Dit alles gaat ten koste van één de mooiste stukjes Bloemendaal/ Nederland.

GroenLinks vindt ook dat er slecht geluisterd is naar de zorgen van belangrijke partijen zoals Ons Bloemendaal en de Stichting Vrienden van het Middenduin. Hun visie moet in de plannen worden verwerkt en dan is er naar onze mening ruimte voor beperkte bewoning midden op het terrein, maar niet langs de randen van het Middenduin en van de Zeeweg.

GroenLinks tegen Duinpolderweg

De GROENLINKS fracties van de Provinciale Staten van Noord- en Zuid-Holland en van de gemeenteraden van Bloemendaal, Hillegom, Noordwijkerhout, Haarlem, Heemstede en de afdelingen Lisse en Teylingen hebben gezamenlijk een standpunt ingenomen inzake het besluit van GS over het voorlopige voorkeursalternatief Duinpolderweg. Dit standpunt luidt als volgt.

GROENLINKS wijst alle onderzochte tracévarianten en de op basis daarvan samengestelde varianten (zoals het Voorkeurs-altrnatief) af, tenzij

1) een variant onderdeel uitmaakt van een integraal plan dat gericht is op verduurzaming van ons vervoersysteem,

2) deze variant een logische lokale oplossing is voor een lokaal probleem,

3) deze variant zodanig ingepast wordt dat er minimale gevolgschade is voor de omgeving.

 

Lees verder

Martine Wierda lijsttrekker GroenLinks

Martine Wierda is de nummer 1 op de lijst van GroenLinks Bloemendaal tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s. Martine Wierda is de huidige fractievoorzitter van GroenLinks Bloemendaal. Op plek 2 staat de Bloemendaalse wethouder Richard Kruijswijk. Op nummer 3 staat GroenLinks nieuwkomer Shirley van Vliet uit Bennebroek.

Het huidige raadslid Herbert Faber (nummer 4) verkoos een lagere positie op de lijst. Hij kiest ervoor om meer tijd te besteden aan gezin en werk. Naast Shirley van Vliet is Siebold de Vries de nieuwkomer in de top 5. In totaal levert GroenLinks Bloemendaal 19 kandidaten voor de lijst.

Lees verder

Gezamenlijke verklaring van de fractievoorzitters van de gemeente Bloemendaal

Het Haarlems Dagblad wilde deze gezamenlijke brief van de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Bloemendaal niet opnemen in hun rubriek met ingezonden brieven. De redenen van deze weigering zijn vooralsnog enigszins duister. Vandaar dat wij gebruik maken van onze eigen kanalen om deze brief toch te publiceren.

"Met verbazing hebben wij, fractievoorzitters in de gemeenteraad van Bloemendaal, kennis genomen van de ingezonden brief van mevrouw Roos, raadslid voor Hart voor Bloemendaal, in het Haarlems Dagblad van 13 februari. Naar aanleiding van het interview met burgemeester Elbert Roest eerder in de krant gaat ons collega-raadslid uitgebreid in op de situatie waarin zij zich zelf bevindt. Vooralsnog is zij namelijk veroordeeld vanwege schending van de geheimhoudingsplicht in 2014.

 

Lees verder