Donderdag 28 september jl. stond het project Vitaal Vogelenzang ter besluitvorming op de raadsagenda. Een mooi project met:

Participatie op dorpskern niveau;

Probleem oplossing middels een integrale aanpak;

Implementatie van een dorpscoordinator die de verschillende (welzijns)organisaties met elkaar verbindt;

En… volle steun voor het zuivere RO aspect, de bouw van de woningen en de locatie waar de nieuwe woningen moeten gaan komen. Dat is vrij uniek in Bloemendaal.

Participatie

Er is veel ruimte geweest voor meedenken door inwoners. Hier zijn hele waardevolle en creatieve oplossingen uit gekomen. Dat is mooi!

Maar....

Uiteindelijk werkt participatie alleen als er duidelijke spelregels worden afgesproken. Die vervolgens ook worden nagekomen. Het is aan het college om dit proces te begeleiden.

De enige echt harde spelregel die we als gemeente hebben bij nieuwbouwprojecten is dat 1/3 van de woningen in het sociale segment wordt gebouwd. Een regel of kader waar we als raad trots op zijn. Want betaalbare woningen zijn keihard nodig.

Maar Vogelenzang, of althans de denktank, wil geen sociale huur. En de wethouder is daar in meegegaan. Als reden wordt opgevoerd dat sociale huur voor onvoldoende vitaliteit zou zorgen. Daar geloven wij niet in. Zeker als het om grondgebonden woningen gaat waar gezinnen kunnen wonen, zorgt dit voor een vitaler dorp. Gescheiden ouders met kinderen, mensen die in de zorg werken, in het onderwijs, enzovoorts.

Als er andere redenen zijn, prima, maar zijn er dan geen andere oplossingen? En is er door het college, samen met de denktank, voldoende naar andere oplossingen gezocht?

Sociale huurwoningen

Het beleid van 1/3 sociaal staat en wij nemen het de wethouder kwalijk dat de spelregels niet duidelijk zijn bewaakt. Zo'n op en top helder kader volledig naast zich neerleggen is wat ons betreft onacceptabel. Het college brengt hiermee alle betrokken partijen (raad, denktank, maar ook de mensen die staan te springen om betaalbaar te kunnen wonen in onze gemeente) in een lastig parket en het participatieproces in gevaar.

Helaas hebben coalitiepartijen D66, VVD en CDA, ondanks dat ze de fout van hun college inzagen, toch het voorstel gesteund. 72 (!) woningen, waarvan niet één in het sociale segment. En dat terwijl zij al jaren hun mond vol hebben van de noodzaak voor voldoende betaalbare woningen in onze gemeente. Een schande en een gemiste kans om het grote tekort aan sociale woningen te verminderen.

Fietsbrug

De door GroenLinks vurig gewenste fietsbrug bij toekomstig Park Vogelenzang in Bennebroek heeft, zoals vaker aangegeven, alles te maken met Vitaal Vogelenzang. Wat het college betreft gaat deze brug er niet komen.

Maar als je een dorp vitaal wilt krijgen moet je zorgen dat de fietsende jeugd bij sportclubs en school kan komen zonder te hoeven omfietsen en een levensgevaarlijk kruispunt over te moeten steken bij de Bekslaan. Dan is de keus voor de nieuwe bewoners van Park Vogelenzang snel gemaakt om toch naar de voetbalclub in Bennenbroek te gaan, die hemelsbreed verder weg ligt dan de voetbalvelden in Vogelenzang. Dat realiseren de inwoners van Vogelenzang zich ook.

De wethouder gaf als argument voor het niet realiseren van deze fietsbrug dat de Vogelenzangers het niet zouden willen. Maar niks is minder waar. Uit de peiling bleek dat maar liefst 70% van de inwoners van Vogelenzang graag een fietsbrug wil.

Wordt vervolgd bij de behandeling van Park Vogelenzang.