Een aantal gemeenten, waaronder Bloemendaal,  is uit de stuurgroep Duinpolderweg gezet. De Statenfractie van GroenLinks in Zuid-Holland heeft om opheldering gevraagd: zie https://zuidholland.groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-wil-opheldering-bestuurlijke-geruzie-over-plannen-duinpolderweg. GroenLinks Bloemendaal ondersteunt dit verzoek om opheldering. Is een financiële bijdrage - die Bloemendaal niet wil geven en daarom ook uit de Stuurgroep is gezet - belangrijker dan ARGUMENTEN tegen de Duinpolderweg (-Middenvariant)??