Nieuws

Aanpak Gemeentelijke Huisvesting Bloemendaal

Hoe de noodzakelijke vernieuwingen van de gemeentelijke huisvesting nu verder aan te pakken? Verstandig natuurlijk, en niet zonder inwoners van Bloemendaal....

15 jul 2012

Lees meer
Nieuws

Ontwikkeling van GroenLinks voorstel "Subsidiemeetlat"

In vervolg op het aannemen van het initiatief voorstel van GroenLinks “subsidiemeetlat” heeft de raad in goed daadwerkelijk een subsidiemeetlat...

15 jul 2012

Lees meer
Nieuws

Visie Bloemendaal aan Zee

GroenLinks wil het unieke van Bloemendaal aan Zee versterken en verdergaan met de herinrichting, inclusief uitzichtspunten en beperkte jaar-rond...

16 apr 2012

Lees meer
Nieuws

Nieuw fietspad in de Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD)?

De Provincie NH meldt dat het fietspad tussen de Oase (Vogelenzang) en de natuurbrug over de Zandvoortselaan over de zgn “Buitenrandvariant” er niet kan...

09 apr 2012

Lees meer
Nieuws

FIETSBRUG TE VER?

Aan alle voorwaarden voor een goede fietsverbinding over de Houtvaart, ter hoogte van het drie-gemeenten-punt tussen Haarlem, Heemstede en Bloemendaal lijkt...

18 mrt 2012

Lees meer
Nieuws

ELSWOUTSHOEK REVITALISEREN ?!

GroenLinks is tegen aantasting van landgoederen en natuur. Toch willen we niet bij voorbaat het plan van de eigenaren van Elswoutshoek om de opstallen en...

18 mrt 2012

Lees meer
Nieuws

KERNTAKENDISCUSSIE: DE KAASSCHAAF VOORBIJ

Het College wil met de Bloemendaalse raad afspraken maken voor een Kerntakendiscussie. Maar met de door het College voorgestelde aanpak, lijkt wel heel veel...

18 mrt 2012

Lees meer
Nieuws

GYMZAAL EN KINDEROPVANG IN HET HART VAN BLOEMENDAAL

Het College stelt voor het ‘Landje van Van Riessen’ bij het Bispinckpark in Bloemendaal weer te verkopen. In 2008 is het landje voor ca. 1 miljoen euro...

18 mrt 2012

Lees meer
Nieuws

HARINGBUYS: Wat vindt GROENLINKS van het stedebouwkundig plan

(inbreng in Gemeenteraad 26-01-2012) Het plan ziet er goed uit. Er wordt tegemoet gekomen aan veel wensen van omwonenden en van GroenLinks. Belangrijkste is...

20 jan 2012

Lees meer
Nieuws

REFERENDUM OVER VERBOUW GEMEENTEHUIS

De huidige drie locaties waarin gemeenteambtenaren werken zijn alle toe aan groot onderhoud. Voorstel is nu om over te gaan op centrale huisvesting. Een...

20 dec 2011

Lees meer
Nieuws

SAMENVATTING ALGEMENE BESCHOUWINGEN GROENLINKS GEMEENTERAAD BLOEMENDAAL 17-11-2011

De meeste voorstellen van GroenLinks zijn aangenomen ! Ook onze amendementen om niet te bezuinigen op het onderhoud van het strand en om (ter dekking) de...

16 nov 2011

Lees meer
Nieuws

BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING

Een jaar geleden is de GroenLinks-motie "Aandachtspunten beleidsplan openbare verlichting gemeente Bloemendaal" unaniem door de raad aangenomen. Toen werd al...

18 okt 2011

Lees meer