Mijn naam is Carel Hulshof. Ik ben 67 jaar en woon vanaf 1983 in Zandvoort. Ik ben twintig jaar lid van GroenLinks en heb eerder bestuurlijke activiteiten verricht, o.a. als lid van de kascommissie, als lid en voorzitter van kandidatencommissies voor de gemeenteraadsverkiezingen in Zuid West Kennemerland en als lid van de functioneringscommissie. Ik ben net met pensioen als bedrijfsarts-epidemioloog en met emeritaat als hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde bij het Amsterdam UMC, locatie AMC, waar ik bijna 40 jaar gewerkt heb, waarvan de laatste jaren als afdelingshoofd van het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid en als hoofd van de Polikliniek Mens en Arbeid. Daarnaast was ik, ter verkleining van de kloof tussen wetenschap en praktijk, ook vele jaren werkzaam als coördinator van het richtlijnenbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. Verdere nationale en internationale bestuurlijke ervaring  heb ik onder andere opgedaan in organisaties als de Gezondheidsraad, de WHO en de International Commission on Occupational Health (ICOH).