Vluchtelingenopvang

Opvang statushouders in Bloemendaal

 

In september 2015 heeft GroenLinks, samen met PvdA en CDA, een motie ingediend waarin we het College hebben verzocht om op korte termijn een aantal locaties te zoeken voor de opvang van vluchtelingen. Ook hebben we gevraagd om organisaties (waaronder Gastvrij Bloemendaal) en individuele burgers die iets met en voor vluchtelingen willen doen, te faciliteren.

  

Opvang statushouders in Bloemendaal

 

In september 2015 heeft GroenLinks, samen met PvdA en CDA, een motie ingediend waarin we het College hebben verzocht om op korte termijn een aantal locaties te zoeken voor de opvang van vluchtelingen. Ook hebben we gevraagd om organisaties (waaronder Gastvrij Bloemendaal) en individuele burgers die iets met en voor vluchtelingen willen doen, te faciliteren.

  

De gemeente Bloemendaal heeft, samen met de andere gemeenten in de regio Kennemerland een regionale overleggroep gevormd om tot afstemming en coördinatie van het vraagstuk van (nood)opvang van vluchtelingen te komen. GroenLinks steunt deze regionale aanpak. Gezamenlijk kan de regio een aanbod doen dat voor de meeste segmenten van opvang een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de landelijke opvangproblematiek. Bloemendaal kan een onderdeel van het aanbod realiseren dat past bij de lokale mogelijkheden.

 

Voor Bloemendaal is landgoed Dennenheuvel als locatie aangewezen als tijdelijke opvang van statushouders, vooruitlopend op definitieve huisvesting. GGZinGeest in Bennebroek is ook in beeld geweest, maar bleek niet geschikt vanwege de relatief te kostbare verbouwing in relatie tot de korte tijd dat het beschikbaar zou zijn.

 

Omwonenden van Dennenheuvel en ouders van de naastgelegen Theresiaschool hebben veel vragen over de concrete invulling van de plannen. De gemeente is nu in gesprek met deze betrokkenen, en in maart zal het plan worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Zie de gemeentelijke website voor het laatste nieuws.  

 

-- 

Martine Meuleman-Wierda

GroenLinks Bloemendaal