Nieuw college, geen raadsakkoord

GroenLinks is één van de winnaars van de laatste gemeenteraadsverkiezingen en is de tweede partij van Bloemendaal geworden. Wij wilden graag een raadsbreed akkoord op hoofdlijnen; geen dichtgetimmerd coalitieakkoord, maar ook geen oppositie die zijn verantwoordelijkheid niet hoeft te nemen. In plaats daarvan besluitvorming per onderwerp. Hiermee wordt de oppositie niet 'monddood' gemaakt en moet het College veel meer dan nu zijn best doen om een meerderheid te krijgen voor uitvoering van plannen.

Al snel na de verkiezingen liet een aantal fracties echter weten daar niet zo voor te voelen. In plaats daarvan is, heel traditioneel en achter gesloten deuren, door VVD, CDA en D66 een coalitieakkoord opgesteld. Weliswaar op hoofdlijnen om, zo lieten de drie partijen na afloop weten, samen met de hele raad een collegeakkoord samen te stellen, maar… waarom dan geen raadsakkoord? Blijkbaar wilden VVD, CDA en D66 erg graag aan de macht, want een serieuze poging om tot een raadsbreed akkoord te komen heeft helaas niet plaatsgevonden.

Ook een portefeuillehouder voor vernieuwing van de lokale democratie is er niet gekomen. Wij hadden deze portefeuille graag gezien bij de burgemeester, om samen met inwoners en raad in overleg te gaan over een plan hoe de democratie vernieuwd of verbeterd kan worden.

Al met al een valse start voor het nieuwe college. Maar GroenLinks kijkt graag vooruit. We zijn een optimistische en constructieve partij en willen graag bijdragen aan een breed gedragen college akkoord, met wat ons betreft concrete en financieel goed gedekte plannen voor in elk geval:

  • Duurzaamheid van de gebouwde omgeving
  • Verbetering van wegen/fietspaden en openbaar vervoer
  • Meer betaalbare woningen – maar niet bouwen in beschermde natuur en groenzones
  • Meer maatwerk en minder bureaucratie in het sociaal domein

Ook zullen we de komende jaren moties en initiatiefvoorstellen indienen om bij te sturen.

Ideeën van leden blijven welkom!