GroenLinks-motie beperken rubbergranulaat aangenomen

GroenLinks heeft een motie ingediend om het gebruik van rubberkorrels op kunstgrasvelden in de gemeente Bloemendaal tegen te gaan. Aanleiding waren de recente RIVM-onderzoeksresultaten, waaruit kwalijke effecten en risico’s van het gebruik van rubberkorrels blijken. In de raadvergadering van 5 juli is deze motie met ruime meerderheid aangenomen (ondanks een negatief advies van het college!)

 

Er op 3 juli jl. een RIVM-rapport is verschenen (https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2018/Rubbergranulaat_op_kunstgrasvelden_milieubelastend) met als conclusie: “Het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden kan schadelijk zijn voor het milieu in de directe omgeving van de velden. Uit de rubberkorrels kunnen stoffen lekken die terecht komen in de grond om de velden heen (de bermgrond) en in de bagger in sloten. Dat is slecht voor het ecosysteem omdat het de biodiversiteit aantast.” Dat was de aanleiding voor onze motie. De volledige motie is hierover te downloaden.