GROENLINKS MAAKT WERK VAN MINDER VUURWERK

BLOEMENDAAL EN AERDENHOUT DE EERSTE GEHEEL VUURWERKVIJE DORPEN IN NEDERLAND?

GroenLinks pleit al jaren voor een vuurwerkverbod. Het draagvlak hiervoor wordt groter. Uiteindelijk zal een verbod op het afsteken van particulier vuurwerk de normaalste zaak van de wereld zijn. Maar eerst zal de politiek stappen moeten zetten.

In Bloemendaal is – op initiatief van D66 en GroenLinks – een representatieve ENQUETE gehouden. De response was enorm hoog. Er kan worden geconcludeerd dat ruim de helft van alle inwoners een vuurwerkvrije zône in hele gemeente ondersteunt. Het college heeft nu voorgesteld om voor de kernen Bloemendaal en Aerdenhout een vuurwerkverbod af te kondigen. Argument daarbij is dat in deze dorpskernen er toch al weinig gebied resteert buiten de straal van 150 meter rond elk huis met rieten dak. Een algeheel verbod is duidelijker en (dus) beter handhaafbaar, zeker als meer aan communicatie en handhaving wordt gedaan.

GroenLinks steunt het collegevoorstel als belangrijke 1e stap op weg naar een algeheel vuurwerkverbod. Bij een vuurwerkverbod past ook eventueel een – zo milieuvriendelijk mogelijke – door de gemeente (of de regio) te organiseren vuurwerkshow – als daar tenminste voldoende draagvlak voor is (dat blijkt niet duidelijk uit de vuurwerkenquête).

In de raad van 27 september zal GroenLinks Pleiten voor:

  1. Het aanwijzen van de woonkernen Aerdenhout en Bloemendaal als gebied waar het afsteken van vuurwerk is verboden is;
  2. Extra handhavers voor de jaarwisseling in te huren;
  3. Extra communicatie (ook richting buurgemeenten/buurkernen);
  4. Het instellen van een meldpunt overlast tijdens de jaarwisseling.
  5. Evaluatie om te kunnen beoordelen of er vanaf 2019/2020 één uniforme regeling voor de hele gemeente kan komen. [In Overveen mag op bijna de helft van het grondgebied al geen vuurwerk worden afgeschoten vanwege de rieten daken regeling.]

Wat zijn ook al weer de argumenten voor een verbod?

  • Ongevallen en schade voor mens en dier. Voorbeeld: elk jaar veel ernstige verwoningen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid noemt de viering van oud en nieuw het onveiligste feest van het jaar, waarbij wordt opgemerkt dat één-derde tot de helft van de vuurwerkslachtoffers valt onder omstanders of voorbijgangers die zelf niets afsteken en dat ruim 75% van het vuurwerkletsel wordt veroorzaakt door legaal vuurwerk. Vooral longpatiënten hebben hinder van de tijdelijke aantasting van de luchtkwaliteit.
  • Brand. Vooral bij huizen met rieten kappen.
  • Natuurschade.

Lokale regels zijn nodig. In de parlementaire discussie over een landelijk vuurwerkverbod duidelijk is geworden dat er zeker niet voor 2019 een oplossing is te verwachten voor de volgende knelpunten. 30% van de vuurwerkproducten bevatten gebreken (afwijkingen van in verband met de veiligheid vereiste specificaties) en landelijke productcontroles slechts beperkt (steeksproefsgewijs) worden uitgevoerd. Veiligheidsbrillen zijn niet verplicht.