GroenLinks en de Landgoederennota

Op dinsdag 11 oktober j.l. werd in de commissie Grondgebied de Landgoederennota besproken. GroenLinks vindt het belangrijk dat de nota is verschenen. Want behoud van de prachtige landgoederen gaat GroenLinks zeer aan het hart. 

Op één fundamenteel onderwerp heeft GroenLinks commentaar op de nota (paragraaf 3.2 Visie).  Het college kiest voor meer flexibiliteit om de eigenaren de mogelijkheid te geven hun landgoed vitaal te houden. GroenLinks heeft moeite met deze stelling. Het belang van de landgoedeigenaren moet niet voorop staan. Het primaire doel is het behouden van de prachtige en natuurhistorisch waardevolle omgeving waar landgoederen een zeer belangrijk en beeldbepalend onderdeel van uitmaken. Volgens GroenLinks moet het college dit onderdeel praktisch uitwerken. Wat zijn de eenduidige en altijd geldende regels?

Het begrip ‘ruimtelijke kwaliteit’ zoals nu in de nota verwoord geeft ruimte voor ruis en een brede interpretatie.  Bloemendaal moet dus duidelijkheid geven over wat en wel niet kan. Dit in het belang van alle betrokkenen; huidige en toekomstige eigenaren van de Bloemendaalse landgoederen, overheden, omwonenden en andere bezoekers van dit gebied.

 Volgens GroenLinks kan de nota besproken worden in de Raad. Het wachten is nu op deel 2 over de Villawijken en deel 3 over de overige gebieden in de landgoederenzone.