Geen woningbouw op Anemonenplein en Van Lieroppark

 

Afgelopen donderdag zijn in de raadsvergadering dankzij een motie van onder andere GroenLinks Bloemendaal de plannen rondom het vooronderzoek betreffende sociale woningbouw op onder meer het Anemonenplein en Van Lieroppark in Bennebroek gestopt. GroenLinks is niet tegen sociale woningbouw maar vond deze locaties ongeschikt vanwege de toch al dichte bebouwing van Bennebroek. Bovendien kijkt GroenLinks uit naar de nieuwbouwplannen op Park Vogelenzang. Fractievoorzitter Martine Meuleman verwoordde namens de fractie dat zij het niet eens is met het standpunt van sommige andere fracties dat de Gemeente Bloemendaal te duur is voor sociale woningbouw.  GroenLinks vindt dat ook mensen met een kleine portemonnee een kans moeten krijgen op de lokale woningmarkt. GroenLinks is dan ook een voorstander naar onderzoek op de locaties Blekersveld in Overveen en Bispinckpark in Bloemendaal.