Geen raadsprogramma; wel input fracties voor collegeprogramma

Het nieuwe college bood 12 juli jl. aan inwoners en vertegenwoordigers van alle partijen de gelegenheid om input te leveren voor het Collegeprogramma.
Inwoners kwamen in kleine getalen mee-denken (ook omdat de bekendmaking wel erg kort-te-voren was) en GroenLinks is op deze uitnodiging ingegaan, echter niet zonder op te merken dat het veel logischer en netter zou zijn geweest om samen aan een raadsakkoord te werken. Nu pikken de coalitiepartijen toch naar believen goede ideeën (er uit).
We hebben ingebracht:
- Meer aandacht en dus ook middelen voor duidelijke participatie&communicatie, per onderwerp (duurzaamheid!), project en per kern;
- Minder regels in sociaal domein, met als voorbeeld de overdaad aan regels die de sociale dienst belemmert om mensen met een langduriger leer-werk traject in te laten stromen;
- Naar voren halen investeringen voor veiliger wegen, vooral fietspaden;
- Actief meewerken aan MRA-plannen voor uitbreiding openbaar vervoer;
- Verduurzaming (ver)nieuwbouw en bestaande bouw al in 2018 te starten met ‘no regret maatregelen’, zoals (subsidie voor) isolatie en installatie zonnepanelen;
- Extra controle op naleving bouwbesluit t.b.v. duurzaamheid;
- Duurzaam ondernemen bevorderen met pilot-projecten (bv Linneaushof, strand);
- Meer aandacht voor natuur/biodiversiteit;
- Halen doelstellingen circulaire economie o.a. door het aantrekkelijk maken grijs afval (?!), containers voor plastic invoeren en meedoen met nieuwe inzamelstromen (luiers, matrassen, elektronica e.d.);
- Algeheel Vuurwerkverbod (voorschot op discussie in september a.s.);
- Meer betaalbare woningen, maar niet bouwen in natuur;
-  in het Vitaal Vogelenzang-project ook ruimte laten voor sociale woningbouw;
- Zodra ICT op orde is: betere ontsluiting overheidsinformatie (‘open overheid’!) en apps voor gemeentediensten en -meldingen.