Duinpolderweg, Raad 11 april

GroenLinks is tegen de Duinpolderweg. Wel onderkennen we dat er op verschillende plaatsen in onze regio knelpunten zijn op het gebied van bereikbaarheid en verkeersveiligheid. En dat deze knelpunten vragen om oplossingen.

Voordat er überhaupt over een MER studie wordt gesproken, wil GroenLinks daarom graag die beoogde brede adviesgroep. Waar niet alleen wordt gekeken naar de welbekende tracé-varianten, maar ook naar eventuele andere lokale oplossingen, zoals die uit het Pakket NOG Beter en een verkenning van mogelijkheden voor het OV. En met meer aandacht dan nu het geval is voor natuur, landschap en milieu. Wij zijn ervan overtuigd dat dit tot betere oplossingen leidt, met een breder maatschappelijk draagvlak.

In voorliggende inspreektekst van het College wordt dit, weliswaar op een wat meer genuanceerde toon, ook uitgesproken. Voor het bereiken van het gewenste resultaat, geen Duinpolderweg, vinden we deze genuanceerde toon van het college heel verstandig. Door bestuurders en politici kan deze namelijk niet makkelijk worden afgedaan als ongenuanceerd of buiten de bestuurlijke realiteit.

In een situatie als deze is het belangrijk dat de besluitvorming op verschillende manieren wordt beïnvloed. Door belangenorganisaties, politieke partijen en bestuurders, ieder op zijn eigen manier. In die context is de inspreektekst van het college van Bloemendaal uitstekend op haar plaats en past zij goed bij de rol die onze wethouder in dit proces vervult.

Als Raad hebben we ervoor gekozen om de wethouder te laten inspreken. Indien fracties liever een ander geluid zouden horen, zouden zij ook zelf bij de Provincie kunnen inspreken, zoals ook door raadsleden uit de Haarlemmermeer en Hillegom is gedaan bij de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

GroenLinks heeft er alle vertrouwen in dat, naast de bijdrage van ons college, onze collega’s van GroenLinks in Provinciale Staten ons groene geluid stevig zullen laten horen en de belangen van Bloemendaal daarin zullen meenemen. Dit is wat ons betreft de meest effectieve weg die we kunnen bewandelen om iets in de Provincie voor elkaar te krijgen. Samen staan we sterk.

 

Paola van Koningsveld