Nieuw fietspad in de Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD)?

De Provincie NH meldt dat het fietspad tussen de Oase (Vogelenzang) en de natuurbrug over de Zandvoortselaan over de zgn “Buitenrandvariant” er niet kan komen, omdat dit te schadelijk voor de natuur is. In de commissie-vergadering van 15 maart 2012 is dit door de Provincie toegelicht. Er is een beschermde “nauwe korfslak” die door het fietspad schade zou leiden. Nu blijkt die slak (evenals de ook beschermde Wijngaardslak) in grote delen van de Kennemerduinen en de AWD helemaal niet erg zeldzaam (zie bv. http://www.eis-nederland.nl/pdfs/DeBruyne_2004.pdf), maar goed – GroenLinks is blij met natuurtoetsen.

In die cie-vergadering is toegelicht dat er nu door de Provincie met de betrokken overheden gezocht gaat worden naar alternatieven. GroenLinks Bloemendaal kent de AWD. Bij monde van ons Commissielid Meindert Fennema hebben we aangegeven dat elk alternatief waarschijnlijk ook verstoring van natuur betekent (bv de slak heeft een nogal brede verspreiding in de AWD...).

Opvallend vonden wij dat de Provincie zei dat het fietspad er “zeker” wel komt... (http://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Commissie-Grondgebied/2012/15-maart/20:00/Presentatie-provincie-Noord-Holland-inzake-N-W-natuurkern,-Kattendel,-fietspad-en-natuurbruggen/). Dat verontrust ons. Hoewel richting Zandvoort aan Zee (en Bloemendaal aan Zee) er voor fietsers beslist het e.e.a. te verbeteren is, is de verbinding door ADW (“wens van de regio” volgens de Provincie) geen expliciete wens van Bloemendaal en is het voor GroenLinks Bloemendaal nog maar helemaal de vraag of er verdergaande ingrepen in de ADW verstandig zijn.

 

 

Waarschijnlijk kan niet aan voor GroenLinks Bloemendaal belangrijke voorwaarden worden voldaan:

1. Natuurtoets wordt zonder twijfel doorstaan;

2. Minimale hinder en gevaar voor voetgangers en ruiters, mede door:

3. Hindernissen / beperingen voor race-fietsers

4. Minder hinder voor omwonenden (Bentvelt) dan in het 1e plan

 

en last but not least:

5. Rekening houden met de Beheervisie AWD: https://www.waternet.nl/themas/amsterdamse-waterleidingduinen/tab5

en dat wil zeggen:

6. geen aantasting van de AWD-rust.

 

GRAAG HOREN WIJ UW MENING

want dit onderwerp komt binnenkort weer op de agenda