Nieuws

SAMENVATTING ALGEMENE BESCHOUWINGEN GROENLINKS GEMEENTERAAD BLOEMENDAAL 17-11-2011

De meeste voorstellen van GroenLinks zijn aangenomen ! Ook onze amendementen om niet te bezuinigen op het onderhoud van het strand en om (ter dekking) de toeristenbelasting te verhogen kregen een meerderheid. Alleen ons voorstel om het Nationaal Park Zuid Kennemerland te blijven steunen met een bijdrage van € 10.000,- in 2012 haalde het niet (paar stemmen tekort; VVD, LB en PvdA stemden tegen).

Lees verder

BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING

Een jaar geleden is de GroenLinks-motie "Aandachtspunten beleidsplan openbare verlichting gemeente Bloemendaal" unaniem door de raad aangenomen. Toen werd al geconstateerd dat het maken van een beleidsplan steeds werd uitgesteld. Maar nu is er dan een plan. Op hoofdpunten is rekening gehouden met de motie. Maar niet helemaal. Het plan is onvoldoende duidelijk als het gaat om stapsgewijze vervanging van de huidige lampen en bijpassende armaturen door LED.

Lees verder

PvdA en LB blazen zich op: GroenLinks overgebleven oppositiepartij in de Bloemendaalse raad

De lokale PvdA en Liberaal Bloemendaal gebruiken grote woorden over het niet functioneren van de Bloemendaalse politiek. Nu gaat er beslist wel eens wat mis en mist het huidige College visie en flexibiliteit. Maar om nu te zeggen "alles staat al van tevoren vast. Bovendien wordt er niet naar elkaar geluisterd. Het democratisch gehalte van deze raad is ver te zoeken." ... (HD 15-10-2011), dat gaat echt veel te ver. En dat maakt de afstand tussen inwoners en de politiek alleen maar groter. Daarmee blazen PvdA en LB zich uiteindelijk zelf op.

Lees verder

Transition Towns

Er is een bijeenkomst op 5 januari 2010 in Mondiaal Centrum om 20:00 om in overleg met Martin de Haas van stichting Haarlem duurzaam in beweging te praten over het transition towns initiatief in Haarlem. Heb je belangstelling: mail dan naar transitiontownshaarlem@gmail.com.

Lees verder

Structuurvisie Kennemerland

Kennemerland en vooral Bloemendaal wordt al heel lang gewaardeerd vanwege de ligging en de schoonheid. Zee, strand, duinen, binnenduinrand, strandvlakten. De kernwaarden rust, ruimte groen... In alle kernen.

Lees verder