Nieuws gefilterd op Fractie

Minder werkdruk voor raadsleden

GroenLinks fractievoorzitter Martine Wierda heeft een brief geschreven aan het College van B & W en de Gemeenteraad waarin wordt gevraagd om met elkaar op korte termijn een plan uit te werken om de werkdruk voor de Raad te verminderen. Deze brief is door het merendeel van de Bloemendaaalse raadsleden ondertekend. 

Martine: "Raadswerk is geen betaalde baan, het is een nevenfunctie. Wij doen dit 'erbij', maar het kost in de praktijk veel meer tijd dan gewoon 'erbij'. Hier kiezen we natuurlijk zelf voor, maar we zijn er ook van overtuigd dat het anders kan, efficiënter."

 

 

Lees verder

GroenLinks kritisch over bouwen bij Middenduin

Op dinsdag 20 februari is het Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundigplan (VO SP) Reinwaterpark besproken in de commissie Grondgebied. GroenLinksBloemendaal ondersteunt de inspanningen om de monumenten op het PWN terrein in stand te houden. Maar zij vindt dat natuur monumenten in dat gebied minstens net zo belangrijk zijn.Vooral het plan om reinwaterkelder III te verbouwen tot woningen vinden wij een heel slecht plan. Die kelder ligt pal aan het Middenduin en voor de verbouwing zal dit duin eerst half afgegraven moeten worden. En als daar eenmaal mensen wonen zal dat ongetwijfeld van invloed zijn op het uitzicht vanuit het Middenduin. Er komt meer licht, geluid en bomen worden gekapt waarachter bebouwing zichtbaar zal zijn. Dit alles gaat ten koste van één de mooiste stukjes Bloemendaal/ Nederland.

GroenLinks vindt ook dat er slecht geluisterd is naar de zorgen van belangrijke partijen zoals Ons Bloemendaal en de Stichting Vrienden van het Middenduin. Hun visie moet in de plannen worden verwerkt en dan is er naar onze mening ruimte voor beperkte bewoning midden op het terrein, maar niet langs de randen van het Middenduin en van de Zeeweg.

Duinpolderweg, Raad 11 april

GroenLinks is tegen de Duinpolderweg. Wel onderkennen we dat er op verschillende plaatsen in onze regio knelpunten zijn op het gebied van bereikbaarheid en verkeersveiligheid. En dat deze knelpunten vragen om oplossingen.

Lees verder