Nieuws gefilterd op Fractie

VVD STUURT AAN OP IN-DE-PLAATS-STELLING DOOR PROVINCIE?!

In de cie. Samenleving Bloemendaal 26-2-2020 (wordt vervolgd 5-3-2020) bleek hoe jammer het was dat het GrL-amendement van dec. jl. over statushouders-opvang geen meerderheid kreeg. Er bleek dat het College te weinig weinig ruimte en tijd is gegeven om de meest geschikte locaties te vinden.

Het plan dat er nu ligt had net even beter uitgewerkt moeten zijn en inwoners hadden eerder en beter betrokken kunnen worden. Daarmee had veel kritiek en weerstand (en ‘not in my backyard’-sentiment) voorkomen kunnen worden.

Lees verder

Blik Bloemendaal op 2020

2020 wordt een spannend jaar
1. We gaan een ‘kerntakendiscussie’ voeren en in 2020 afronden.
2. Tekorten in Jeugdzorg moeten dalen i.p.v. verder groeien. Maar hoe?
3. Diverse bouwprojecten komen stap verder (?).
4. Maatregelen om overlast F1 te beperken moeten concreet worden.
5. Statushouders die onder het vorig college in 2015-2016 ruim voldoende zijn gehuisvest in onze gemeente, lijken nu succes geïntegreerd (o.a. door begeleiding bij opvang en door de
sociale dienst). Maar wethouder Roy van Zuidewijn zei in de raad van 31 oktober 2019 dat vóór eind 2019 er nu 60 nieuw gehuisvest moeten worden. Kennelijk zag het college dat niet aankomen(!) en nu is dus een noodplan nodig.

Lees verder

Algemene beschouwingen 7 november

Bij de begrotingsbehandeling was GroenLinks verreweg de partij met de meeste ideeën en voorstellen. Constructief, want wij zijn niet voor oppositie-om-de-oppositie.
Een pittig debat -- prima, maar uiteraard altijd op basis van argumenten, feiten en respect.

Veel van onze voorstellen zijn ook aangenomen, waar onder m.b.t.:
- bekijken en in regio aankaarten van heropening van Station Vogelenzang-Bennebroek;
- meer aandacht voor groen i.p.v. grijs (tegels);
- tempo in en afronden van participatie herontwikkeling Bispinckpark/Landje van v. Riessen.

Lees verder

GroenLinks en de algemene beschouwingen op 8 november

Op 8 november werden in de gemeenteraad van Bloemendaal de jaarlijkse algemene beschouwingen gehouden. in de bijlage staat de tekst van de inbreng van onze fractievoorzitter Martine Wierda.

GroenLinks had een motie ingediend over de mogelijke komst van Formule 1 races naar Zandvoort in 2020. Deze motie werd aangenomen en de tekst ervan staat ook in een bijlage.

Klik op Lees verder om de beide teksten te vinden.

 

Lees verder

GroenLinks: harde afspraken over verkeer bij Formule 1

VVD-wethouder Verheij (gemeente Zandvoort) zegt vrijdag 2 november op 1Vandaag, radio1 over F1: "waanzinnig dat de Grand Prix in Zandvoort verreden zou worden". Hoe gaat zij de verkeerstagnatie voorkomen? "Autoliefhebber zo ver krijgen dat-ie NIET met de auto komt". Zij zegt ook de “portemonnee te willen trekken” om F1 voor elkaar te krijgen. 
GroenLinks Bloemendaal denkt dat er wel véél gemeenschapsgeld nodig zou zijn om de problemen met (piek)vervoer van auto’s en (VIP-)helikopters te voorkomen. Flinke en dure maatregelen zoals Light Rail naar Zandvoort. Maar ook (andere) auto-remmende maatregelen.
 

Lees verder