Nieuws gefilterd op niets

Oud-raadslid Tilly van der Burgt overleden

Het overlijden van Tilly van der Burgt heeft ons geschokt.

We denken met dankbaarheid en bewondering aan haar unieke eigenzinnigheid en langdurige inzet.

Tilly heeft veel betekend voor GroenLinks Bloemendaal. Lange tijd was zij zeer betrokken in en bij de Bloemendaalse samenleving, o.a. ten behoeve van opvang van vluchtelingen op het PZ-terrein en recent nog op Dennenheuvel in Bloemendaal. Zij was lange tijd bestuurslid van Progressief Bloemendaal en GroenLinks Bloemendaal. Zij was GroenLinks-(steun)fractielid van medio 1997 tot 2009 en fractielid vanaf maart 2014 tot in februari 2015.

In de maanden van de voorbereiding van de fusie Bloemendaal-Bennebroek was zij GroenLinks-fractievoorzitter. In de politiek was zij vooral actief in de commissie Samenleving, maar over alle onderwerpen had zij wel 'het nodige' te zeggen, zeker ook over bouwzaken - Tilly is jarenlang actief geweest in de Vrouwen Advies Commissie die adviseerde over de praktische bruikbaarheid van woningbouwplannen.

Tilly kennen wij als meelevend, altijd hulpvaardig en met oog voor duurzaamheid en groen en het welzijn van alle mensen - rijk of arm - en dieren.

Fractie GroenLinks Bloemendaal en Bestuur GroenLinks ZuidWest-Kennemerland

Zie bericht in Haarlems Dagblad: https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20190817_50025399/oud-raadslid-bloemendaal-overleden-na-brand

Martine Wierda verlaat Gemeenteraad

Na vijf jaar politiek heeft Martine Wierda, fractievoorzitter voor Groenlinks in Bloemendaal, besloten haar functie als raadslid per 14 maart op te zeggen. “Met pijn in mijn hart heb ik dit besluit genomen”, aldus Wierda.

Lees verder

Bestuurlijke ruzie over Duinpolderweg

Een aantal gemeenten, waaronder Bloemendaal,  is uit de stuurgroep Duinpolderweg gezet. De Statenfractie van GroenLinks in Zuid-Holland heeft om opheldering gevraagd: zie https://zuidholland.groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-wil-opheldering-bestuurlijke-geruzie-over-plannen-duinpolderweg. GroenLinks Bloemendaal ondersteunt dit verzoek om opheldering. Is een financiële bijdrage - die Bloemendaal niet wil geven en daarom ook uit de Stuurgroep is gezet - belangrijker dan ARGUMENTEN tegen de Duinpolderweg (-Middenvariant)?? 

Eis Bloemendaal en Heemstede: geen auto's naar Zandvoort tijdens Formule 1

Niemand kan straks met zijn eigen auto naar de Formule 1 in Zandvoort, als het aan Bloemendaal en Heemstede ligt. De twee gemeenten gaan van de Formule 1-organisatie eisen dat racefans uitsluitend per bus, trein of fiets naar het circuit mogen reizen. De gemeenteraden in de twee gemeenten hebben moties aangenomen waarin deze eis is opgenomen. Een meerderheid in Bloemendaal heeft burgemeester en wethouders de opdracht gegeven 'een krachtig signaal af te geven dat de Formule 1 in Zandvoort zeer onwenselijk is'.

Lees verder bij RTV Noord-Holland: https://www.nhnieuws.nl/nieuws/234788/Eis-Bloemendaal-en-Heemstede-geen-auto-s-naar-Zandvoort-tijdens-Formule-1

GroenLinks en de algemene beschouwingen op 8 november

Op 8 november werden in de gemeenteraad van Bloemendaal de jaarlijkse algemene beschouwingen gehouden. in de bijlage staat de tekst van de inbreng van onze fractievoorzitter Martine Wierda.

GroenLinks had een motie ingediend over de mogelijke komst van Formule 1 races naar Zandvoort in 2020. Deze motie werd aangenomen en de tekst ervan staat ook in een bijlage.

Klik op Lees verder om de beide teksten te vinden.

 

Lees verder

GroenLinks Noord-Holland: geen formule 1 op circuit Zandvoort

GroenLinks Noord-Holland spreekt zich uit tegen de komst van de Formule 1 race naar Zandvoort. De race staat te boek als een vervuilend evenement. De komst van de Formule 1 zou gepaard gaan met nog meer milieuvervuiling, geluidsoverlast en fileleed in de omgeving van Zandvoort. GroenLinks Noord-Holland vindt het belangrijk dat er iets wordt gedaan aan de bestaande overlast en uitstoot. De nadelige invloed van het circuit is niet alleen in Zandvoort, maar ook in omliggende plaatsen als Heemstede, Haarlem en Bloemendaal direct merkbaar.

Lees verder

Pagina's