Adrie van der Rest

Bestuurslid

Mijn naam is Adrie van der Rest. Ik ben 67 jaar, woon in Bloemendaal en ben in mijn werkzame leven veelal in een politieke context actief geweest. Zo was ik onder meer als lid van de directie Sociaal Economische Zaken bij de Bestuursdienst Rotterdam verantwoordelijk voor de advisering van het College van B&W op het gebied van onderwijs, minderhedenbeleid, jeugdbeleid en arbeidsintegratie. Verder was ik secretaris–directeur van de Onderwijsraad, een onafhankelijk adviescollege dat regering en parlement adviseert over hoofdlijnen van beleid en wetgeving op het gebied van onderwijs. Daarnaast fungeerde ik vijf jaar als president van het European Network of Education Councils. Dat is een netwerk van samenwerkende nationale en regionale onderwijsraden in Europa en adviseert de Europese Commissie over alle belangrijke issues met impact voor het onderwijsbeleid op nationaal niveau. Ook vervulde ik tal van landelijke- en regionale bestuursfuncties. Momenteel ben ik penningmeester van tuinbouwvereniging Buytentwist en secretaris van de Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek.