Doe mee

De raadsfractie vergadert elke maandagavond voor commissie of raadsvergadering vanaf 20:00 op het gemeentehuis van Bloemendaal. Kom eens luisteren en/of meedenken/-praten.

Binnen GroenLinks kan iedereen meedoen.
We zoeken…
… enthousiaste mensen die zich voor een korte of langere periode willen inzetten voor een bepaalde klus. Dat kan enorm variëren: van een paar uurper maand in het afdelingsbestuur tot vier jaar in onze steunfractie. Wat kun jìj zijn of doen om GroenLinks in Bloemendaal tot een succes te maken?

Het kost…
… tijd en energie. Deze klussen en taken kosten tijd. Dat zeggen we er maar gelijk eerlijk bij. Maar iedereen die mee wil doen, kan meedoen. Of het nu is voor een paar uur, voor één keer of voor langere tijd: je bent van harte welkom om deel uit te gaan maken van een enthousiast team.

Je krijgt…
… energie, gezelligheid en voldoening. Je bedenkt oplossingen voor problemen, je realiseert idealen, je betekent iets voor mensen, je hebt invloed. Je doet nieuwe dingen. Je voert interessante gesprekken. Je laat zien dat je GroenLinks wilt steunen. En... ‘t is leuk!

Wil jij je inzetten, heb je leuke ideeën of heb je vragen?

Neem contact op met een van onze fractieleden (zie pagina Mensen).