Algemene Ledenvergadering

Agenda
1. Welkom
2. Mededelingen (o.a. afmeldingen, nieuwsbrief, mailadressen)
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 26 april 2017
4. Decharge voorstel van de kascommissie over boekjaar 2016  
5. Verkiezing nieuw afdelingsbestuur  
6. Voorbereidingen Gemeenteraadsverkiezingen 2018

  1. Deelname in drie gemeenten
  2. Profiel kandidaten
  3. Opdracht kandidatencommissie
  4. Samenstelling kandidatencommissie
  5. Lijstverbindingen
  6. Informatie over programcommissie (s) en campagne commissie
  7. Toelichting Campagneplan
  8. Aanwijzen campagneleider (zie 7)
  9. Financiën campagne (zie 7)
  10. Samenwerking met Haarlem en Provinciaal Bestuur (mondeling)

7. Afsluiting door de campagneleider

De leden hebben de stukken voor deze vergadering per mail ontvangen.

 

Locatie

Oscar Mendliklaan 3
2111AS Aerdenhout
Nederland